Polgármesteri beszámoló – 2013. május

Új Folyam 1. szám – 2013. május

Kedves Pázmándi Lakosok!

575064_354822304571126_1139435095_n

Tisztelettel köszöntöm Önöket megújult és megszépült újságunk hasábjain, amelyet az Önök mind jobb tájékoztatása érdekében indítottunk újra. Szeretnék beszámolni Önöknek a közelmúlt eseményeiről.

2013. április 5-én tartotta első aktív ülését az új képviselőtestület. A lakosok igényeihez és a dinamikus, átlátható önkormányzati munkához szükséges változtatásokkal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Legfontosabb módosítás a negyedévente tartandó Falugyűlés. A Falugyűlés keretében a közérdeklődésre számot tartó témakörökről lesz szó kötetlen formában. A témakörökre bárki tehet ajánlást utcabizalmiján keresztül.

Döntés született a Falutévé üzemeltetéséről is. Az időközi választásokat követően, az önkormányzat előzetes értesítése nélkül, a Teleház Egyesület megszüntette a Falutévé működtetését. Tekintettel arra, hogy Pázmánd nem maradhat hiteles tájékoztatás és helyi tévé nélkül, az új testület azonnal döntött a Falutévé újraindításáról, egy színvonalasabb és sokrétűbb szolgáltatás keretében.

Örömmel tájékoztatjuk a 3 év alatti gyermekek szüleit és fiataljainkat, hogy 2017 évvégéig az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Dumbó Csana részére a családi napközi helyiségét. Domak Attiláné vezető a testület döntésének eredményeként az országban a legkedvezőbb díjjal tudja fogadni a bölcsődés korú gyermekeket.

Jó hír Mező Imre utcai lakosaink számára, hogy az előző testület döntésének felülvizsgálata nyomán az önkormányzat megrendelte a Mező Imre utcai vízátfolyás kijavításának munkálatait.

Pázmánd jelképe a régi fényében tündököl! Erről is döntött az új testület, s Pázmánd Község Önkormányzata 2013 áprilisában felújíttatta az 1700-as években a jezsuiták által felállított Három kőkeresztet a Zsidókő hegy tetején. A felújítást Richter Ferenc kőfaragó mester végezte kizárólag eredeti, hiteles fotók alapján.

felujitas-600x450

Az önkormányzat munkáját a Szőlőhegyi Baráti Kör tagjai segítették, így összefogásban valósulhatott meg a 2013. május 12-én felszentelésre kerülő Három kőkereszt rekonstrukciója.

Az önkormányzatot ért súlyos anyagi károk enyhítéséről, a bukott pályázatok kapcsán keletkezett több mint 18 millió forint követeléséről az előző testület törvénytelenül mondott le. Ezt a jogsértő helyzetet szüntette meg az új képviselőtestület döntésével.

A 2010/2011-es hiányokat önkormányzatunk a jó gazda módjára történő vezetésnek köszönhetően sikeresen felszámolta, és egy dinamikus fejlődés valósulhatott meg a 2012. évben. Szeretnénk, ha mindebből a lakosság is részesülne. Több képviselő kezdeményezésére terjesztettem a testület elé, hogy a Gazdasági Bizottság vizsgálja meg, milyen ütemezésben és mértékben tudnánk 2013 második félévétől a 70 év feletti lakosainkat, gyermekes családjainkat és a hátrányos helyzetű mozgáskorlátozott helyieket adókedvezmények bevezetésével támogatni.

A Radványi Gábor képviselő felügyeletével kialakított és megvalósított óvodai/iskolai parkolót már élvezhetik is gyermekes családjaink. Biztonságosabbá és használhatóvá tette az önkormányzat a területet Dani János helyi vállalkozó és a Dolomit Kft. támogatásának köszönhetően, a tervezett költségek töredékéért. A Kálvária pályázat kapcsán született egyhangú testületi döntés eredményeként a 2013. 04. 26-án megtartott helyszíni ellenőrzést hiánytalanul teljesítette önkormányzatunk. Így a még fennmaradó 2,7 millió forint támogatásra is sikerült benyújtanunk az igényünket. Köszönöm mindazoknak, akik ebben segítették munkánkat. Az önkormányzat 2.430.405 forint önrész kifizetésével járult hozzá a Kálvária rekonstrukciójához, amelyhez 9.909.550 forintos uniós támogatást nyertünk. Többek kérésének eleget téve tájékoztatom Önöket, hogy a 2009-ben kötött szerződés sajnos nem tartalmazta a képek elhelyezését, amit sokan hiányoltak. Az új testület még az idei évben tervezi a képek elkészítésére vonatkozó ajánlatok bekérését, majd a képek elhelyezését.

A Kálvária stációkövei kizárólag az önkormányzat tulajdonát képezik. Tájékoztatom Önöket, hogy különböző valótlan állításokkal szemben, mind a mai napig egyetlen szervezet sem jelezte hivatalosan az önkormányzat fele, hogy a Kálvária rekonstrukcióját támogatni szándékozik. Jó szándékú, önzetlen hozzájárulásokat szívesen fogad önkormányzatunk, természetesen a törvényes keretek betartásával, és kizárólag az érintett területek tulajdonosainak hozzájárulása mellett.

Az előző testület által hozott, hulladékszállításra vonatkozó határozatot az új testület visszavonta.

Reméljük, sokan élvezik Művelődési Házunk új épületét! Az IKSZT működésének megkezdése, a támogatások lehívása végett a párhuzamosan működő Vereb-Pázmánd Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társulást megszüntette a testület, és vezetői, alkalmazotti pályázatokat írt ki a megszépült intézmény működtetésére.

„Végre újra pázmándi lesz a pázmándi óvoda” mondta egy szülőnk az önállóság véleményezése előtt tartott összevont szülői értekezleten. Új önkormányzati testületünk egyhangúan döntött óvodánk önállóságáról.

„Pázmánd, otthon a természetben” Testületünk e szellemben döntött a helyi védettségű természetvédelmi terület kialakításáról.

Kedves Pázmándiak!

Köszönöm, hogy hozzájárultak mindehhez, és folyamatosan segítik a munkánkat. Egy összetartó egységes települést vezetni kizárólag egy aktív és tettre kész csapattal lehet. Adóikból így válnak álmaink valóra, így lesznek a lakókörnyezetünket fejlesztő eredményeink.

 

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester  


' .