Polgármesteri köszöntő

Új folyam III/12. szám

Az elmúlt esztendőt összegző mondatokat kértünk Pázmánd polgármesterasszonyától, de meggyőzött: év végi számvetés helyett inkább tekintsünk a jövőbe, annyi izgalmas dolog előtt áll településünk, hogy érdemesebb azzal foglalkoznunk… Persze azért az ünnep alkalmából nem maradhatnak el a jókívánságok és a karácsony szellemiségét idéző, köszöntő szavak sem…

Kedves Pázmándiak, kedves gyerekek, fiatalok, és nálam régebb óta fiatalok!

Monika uj„Ahol a kincsed van, ott van a szíved is”

A havas téli táj, a meghitt pillanatok a ropogó tűz mellett lassan már csak álmainkban élnek. Ha keresztény értékeinket, szép hagyományainkat hagyjuk elveszni a modern világ forgatagában, ha a lényeg, a csoda misztikuma eltűnik az áruházak polcain, akkor lassan templomaink, falvaink is kiürülnek.

A megoldás a mi kezünkben van! A megoldás mi magunk vagyunk!

Ahol a kincsed van, ott van a szíved is! Hol van ez neked? Gyermeked, unokád mosolyában? Otthonod melegében, földjeid termő kalászában? Dolgos kezeid mesterművében, tollad tintájában, vagy szavaid hangsúlyában? Bárhol is találj rá, ez tesz boldoggá, ez tesz emberré. Nem fogsz félni attól, hogy a szeretettankod kiürül, mert minél többet adsz, annál több lesz neked. A szeretetet nem korunk közgazdászai találták ki, az a Jó Isten ajándéka. Osszuk meg mindazt, amit az élet nagylelkűen felkínált!
„Ne féljünk kilépni sémáinkból!” – hangoztatja Pál Feri atya és Szentatyánk is. A világ változik, s benne mi is. Hogy hűségesek legyünk, de egyben kreatívak is, ahhoz tudnunk kell változni. Miért? Hogy a körülményekhez, amelyekben élünk, a legjobban alkalmazkodhassunk.

Ezt kellett nekem is megtanulnom. Kívánhattam volna azonnal együttműködő, dinamikus fejlődést, de az elmúlt évek küzdelmei során váltam erősebbé, elkötelezettebbé és tapasztaltabbá. Mindennek megvan az oka és a miértje, csak rá kell eszmélnünk, és meg kell látnunk a jót, a tanulságot a hétköznapok harcaiban.

Ha bezárkózunk, betegek leszünk, magányunk foglyai. Nyissunk a világ felé, és bár az utcára kilépőt baleset is érheti, de ezer csoda vár rá.
Számunkra kötelesség megismertetni a múlt hagyományait jövőnk generációjával, mélybe rejtett értékeinket felszínre hozni, hogy örökségünk jelenünkben élhessen.

Polgarmesteri koszonto

Forrás: velenceitoonline.hu

 

A 2015-ös év eredményeit láthatják, olvashatják aktív képviselőik beszámolóiban, hónapról hónapra. Kitartó, felelős vezetőink készítették elő a háttérben, ugyanakkor a nyilvánosság szemei előtt az elkövetkező hetek-hónapok látványos beruházását. Szívből köszönöm mindezt nekik, s Önöknek is. Köszönöm a kisgyermekek önfeledt örömét, amikor a sportcsarnok látványtervét nézegették, és Tóth Laci bácsi erőt adó vállveregetését is. Közös sikerünk, közösségünk összetartásának eredménye ez, azoké, akik Pázmánd szekerét a munka szügyhámjába fogva sebesen húzzák előre tetteikkel, bíztatásukkal, és támogatásukkal. Ezt a szekeret nem kell tolni, lakosaink álmain, tervein szárnyal 

Merjünk nagyot álmodni! Nézzünk e szavak mögé, és azonosuljunk vele a jezsuita oktatásból merítve. Szent Ignác a Jézus Társasága jezsuita rend alapítója volt a XVI. században. Tanításának lényege a nagylelkűség, amely arra késztet minket, hogy a horizontra tekintsünk. Mit is jelent nagylelkűnek lenni?

Szívünk és lelkünk nagyságát, hogy nagy eszméink vannak, nagy dolgokat kívánunk tenni. A mindennapokat is nagy szívvel éljük meg a becsületesség, tisztelet, hűség, kötelességtudat emberi erényeit, a szabadság és szolgálat alapvető értékeit szem előtt tartva. A szabadság a jóra való szabadságot jelenti. Ebben a kérdésben soha ne féljük szembemenni az árral. Ez tesz minket gerinces emberré, aki szembe tud nézni az élettel, akinek megvan a kellő bátorsága, és türelme. Másokkal együtt másokért pedig a szolgálat igazi jelentése.

Ahhoz, hogy nagylelkűek lehessünk, belső szabadsággal és szolgáló lélekkel kell élnünk. Én ebben láttam meg a jezsuita lelki nevelés lényegét.

Pár hónapja még megvalósíthatatlannak tűntek azok az álmok, amelyek felé terelt minket valami megmagyarázhatatlan vonzerő. Ma már tudjuk, lehetetlen tényleg nem létezik.

A mi egyetlen dolgunk, hogy élő hittel, őszintén, tiszta szívvel vágyakozzunk a jót szolgálni. És most nem a Sportcsarnokra gondolunk, hanem valami még nagyobb, Pázmánd történelmében jelentősebb változásra, fejlődésre, amelynek előkészítési, kutatási munkálatai a következő egy év feladata lesz közösségünk valamennyi tagjának részvételével. Szeretettel hívjuk Önöket, hogy mindenki letehesse kézjegyét unokáink, dédunokáink világában. Ma Magyarország feladata Európa kályhájának lenni a keresztény értékek, nemzeti hagyományok védelmében. Legyünk mi világítótornya országunknak!

Hálás szívvel, áldott, szabad lélekben gazdag ünnepeket kívánunk valamennyi nálam fiatalabb, és régebb óta fiatalabb kedves pázmándinak!

 


' .