A polgármestert kérdeztük

Új folyam IV./2. szám

Monika uj2016-ot egy sor médiumban a pályázatok éveként emlegetik, számos lehetőség nyílik meg az önkormányzatok számára is a TOP, VP, és egyéb, turizmust és vidéki fejlesztéseket támogató pályázatok keretében. Pázmánd pályázati elképzeléseiről faggattuk dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszonyt. 

– Természetesen Pázmánd sem hagyhat ki egyetlen lehetőséget sem, láthatják, érzékelhetik, hogy folyamatosan valósulnak meg a településen a nyertes pályázatok eredményeként a beruházások. Konkrét elképzeléseink vannak arról, hogy milyen fejlesztésekhez szeretnénk pályázati támogatást nyerni. A Pázmándi Római Ka­tolikus Plébániával közösen szándékozunk pályázni a templomunk homlokzatának restaurálására és a Tájház felújítására. Ha sikerül nyernünk, szerepel még a terveink között a Tájház és a templom közötti ingatlan egy egységként történő fejlesztése is. Ott egy közösségi teret alakítanánk ki, amely szabadtéri kulturális programok, táncházak lebonyolítására lenne alkalmas. A Tájháztól a templomig tartó földterületen teljes tereprendezést szeretnénk, ebbe beletartozik a buszmegálló áthelyezése, a világítás korszerűsítése, a felületek, burkolatok megújítása, tehát egy nagyon komplex beruházásról lenne szó.

A Polgarmestert kerdeztuk

– A TOP pályázatok nagyon előnyösek, hiszen megfelelő célok esetén 100%-os támogatást kaphatnak a pályázó önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek.

– Ezért is szeretnénk minden esélyt megragadni. Van egy másik nagy ívű elképzelésünk is, amit röviden úgy foglalhatnék össze, hogy a jezsuita értékeink, a Jezsuita birtok újraálmodása. Ebben sok minden benne van, az iskolától kezdve – ami az egykori Lyka kastély műemlék épülete – a valamikor jezsuita birtokhoz tartozó egyéb értékekig. Ha minden sikerül –  márpedig mi hiszünk a csodákban –, akkor néhány év múlva Pázmánd és az egyházközség olyan értékekkel bírna, ami nem csupán turisztikai szempontból tenné vonzóvá településünket, de jelentős értéknövekedést hozna a kulturális örökségünk vonatkozásában is országos és nemzetközi szinten is.

– Egy másik nagyon fontos téma februárban, hogy mindenki örömére nagy sikert volt a jótékonysági bál, és ismét közel félmillió forint összegyűlt a gyerekek oktatásának támogatására.

– Igen, szeretném ezúton is mindenkinek szívből megköszönni, aki segített, adakozott a számunkra legfontosabbak, a gyerekeink képzése, fejlesztése érdekében. A most folyamatban lévő, úgynevezett boldogságprogramunkkal is azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeinknek harmonikus, érzelmekben gazdag gyermekkora legyen egy mentálisan is egészséges településen. Ezért szervezünk színvonalas, akadémiai továbbképzést pedagógusaink számára, amit az önkormányzat anyagilag is támogat. Huszonegy pedagógusunk számára tettük lehetővé, hogy részt vegyenek Székesfehérváron a Nyitott Akadémia rendezésében Dr. Kádár Annamária előadásán, amelynek a témája az érzelmi intelligencia fejlesztése, az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása volt a gyermekkorban.

Összegezve, megnyugodhat mindenki, hisz az eddigi fejlesztéseinket is felülmúlva, az Önök érdekében és igényeihez igazítottan, Pázmánd a 2016 os évben is fejlődik, gyarapodik és gazdagodik, lakosai által és javára.

 

Szabó Hédy


' .