Egyházi hírek

Új folyam IV./2. szám

Egyhazi hirekMi­se­rend: Március hó – 10 óra.

Február 10-én kezdetét vette a nagyböjti idő!

A böjt a bűnbánat időszaka. Alkalom a lemondásra, az Istenhez történő közelebb kerülésre, a húsvétra való méltó felkészülésre, része a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés. A bűnbocsánatra, vezeklésre utaló motívum a böjti időszakot felvezető hamvazkodás is.

Ma sokszor félreértelmezik a böjti időszak jelentését. Azt gondolják, hogy ennek a 40 napnak az ételektől való tartózkodást kell jelentenie, holott böjtölni nem elsődlegesen hús elhagyásával kell. A böjt klasszikus értelemben tartózkodás olyan dolgoktól, amelyek túl sok időt és energiát vesznek el tőlünk ahelyett, hogy azt önmagunk és az Istennel való kapcsolatunk rendezésére fordítanánk. Mindenkinek végig kell gondolnia, hogy ebben a 40 napban mit von meg magától annak érdekében, hogy a felszabadult időt az Úristennel vagy a másik emberrel való kapcsolatának rendbetételére fordítsa. Különösen fontos ennek hangsúlyozása az Irgalmasság évében, Lukács evangéliumának hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36) Az Irgalmasság évét nyitotta meg Szentatyánk, Ferenc pápa a tavalyi év végén, felszólítva Krisztus népét nemcsak az irgalmasság lelki, hanem testi cselekedeteinek gyakorlására is. Hát ez is a nagyböjti feladataink egyike lehet, vegyük észre a körülöttünk élők szükségleteit, vigyük és segítsük őket a hit útján is, mivel azon mindenki tanuló, csak nem mindenki ugyanabba az osztályba jár! Szűkségünk van a hitben való fejlődésre ahhoz, hogy tudjuk, mik is azok a feladatok, amelyekkel az Istenhez vezető úton segíthetjük felebarátainkat. Ahogyan a Jó Isten is terelget bennünket, és ahogyan a Jó Pásztor is megkereste az eltévedt bárányt, az Atya sem hagy bennünket magunkra, hiszen elküldte számunkra a legnagyobb kincsét, egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy vére árán megszabadulhassunk bűneink fogságából! A feltámadt Krisztus pedig így köszönti a tanítványokat „Békesség veletek” , s ez a béke Isten mindent átható szeretetének a jele, mert a feltámadás fényében már nincs jóvátehetetlen bűn, feloldhatatlan ellentét, vagyis nincs felesleges ember, közösség, vagy család! Az apostolok előbb látták a történeteket, és csak később tudatosult bennük az események jelentősége, mi viszont már tudhatjuk, mit is jelent a Húsvét az emberiség számára.

E gondolatokkal kívánunk Áldott Húsvéti Ünnepeket!

  • Március 24-én Nagycsütörtökön du: 16.30-kor Igeliturgia lesz!
  • Március 25-én 15 órától keresztutat járunk a Kálvárián Kótai Róbert tábori lelkész vezetésével, melynek végén a templomban folytatódik a Nagypénteki szertartás!
  • Március 26-án 18 órakor kezdődik a Nagy­szombati szertartás, melyet szintén Kótai Róbert tábori lelkész végez!
  • Március 27-én Húsvét vasárnap 10-kor kezdődik a szentmise, amely után a gyermekeket tojás keresésre várjuk a plébánián!
  • Március 28-án Húsvét hétfőn 10-kor lesz a szentmise!

Csak álltak szótlanul,

a dárda földre hullt,

itt más erő az Úr,

itt más erő az Úr!

Elég volt már, elég,

fénnyel hinti az ég

az új nap reggelét,

az új nap reggelét.

Virágban áll a rét,

virágos úton át

valaki jön feléd.

Jézus jön feléd.

Föltámadt! Allelúja!

Föltámadt! Allelúja!


' .