Egyházi hírek

Új folyam IV./3. szám

Böjtben a templomról

Böjtben a templomról_2A pázmándiak és a Pázmándra látogatók is bizonyára megegyeznek abban, hogy a falu központjának legjelentősebb épülete a majd háromszáz éve épült pázmándi katolikus templom. A mellette emelkedő, pillérekkel megtámasztott torony korábbi: alsó harmadának kövei több mint 600 évvel ezelőtt kerülhettek a helyükre.

Lassan négy éve már, hogy a templom nem csak megjelenésével, központi elhelyezkedésével, hanem romló külső vakolatával, bádogos szerkezeteivel, sérült ablaktábláival is felhívja magára a figyelmet.

Pedig a pázmándiaknak korábban is gondjuk volt a templomukra, és amint rövidesen meggyőződhet erről a kedves olvasó, ez ma sincs másképpen.

Pár adat a korábbi munkálatokról: az Országos Mű­emlék­védelmi Felügyelő­ség 1963-64-ben külsőleg tataroztatta a templomot, akkor bontották ki a befalazott kőkeretes, XIII. századi toronyablakokat.

A templom 1985-ös szigetelését követően 1986-ban kapta meg jelenlegi fehér színét. A belső falfestés felújítása, az elektromos hálózat és a világítótestek szükségszerű kiváltása után 1997-ben a beázó tető cseréje következett. A munkálatok szó szerinti megkoronázása volt, amikor egy adományozó nagylelkűsége lehetővé tette a II. világháborúban elpusztult toronysisak helyreállítását, amelyet aztán 1998. augusztus 3-án daru emelhetett a helyére.

Napjainkban, több évtized elteltével, újra a templom külső felújítása vált szükségessé.

A munkálatokat megkönnyítette egy, az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által kiírt és elnyert pályázat, amelynek keretében, a Székesfehérvári Püspöki Hivatal előfinanszírozásával és támogatásával együtt több, mint 18 millió forintot fordíthattunk a templom szerkezeti megerősítésére. Ennek előzménye az volt, hogy az építési hatóság a külső rendbetételt megelőzően előírta a templom szerkezeti megerősítését. A munkálatok 2012. júliusában fejeződtek be, amikor is elfogyott a pénzünk. Módosítanunk kellett az építési engedély kérelmünket és későbbre kellett ha­lasztanunk a külső vakolat felújítását.

Böjtben a templomról_3Két alkalommal próbálkoztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton (Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások című pályázati felhívás), de a rendelkezésre álló keret szűkössége miatt nem kaptunk támogatást.

Újabb pályázati lehetőség nyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásában (Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése stb.). A pályázat együttműködésre is lehetőséget ad, ezért a Pázmándi Önkormányzatnak együttműködést ajánlottunk a templom területével szomszédos állami tulajdonú terület és környezet fejlesztésében. Az önkormányzat elfogadta együttműködési szándékunkat és támogatásáról is biztosított bennünket.

Az első ütem befejezését követően, kérelmünkre Áder János köztársasági elnök úr saját támogatási keretéből, utólagos elszámolás mellett, két millió forinttal támogatta a második szakaszban tervezett felújítást.

Látva nehézségeinket, a források szűkösségét, megmozdult Páz­mánd lakossága és az elszármazottak is. Jelentősebb összegű adományok érkeznek a külső felújítás céljaira. Ezek között kiemelkedő egy pázmándi magánszemély adománya, aki a közelmúltban 3 millió forint támogatást adott, továbbá kamatmentes kölcsön nyújtásával is segíteni kívánja a felújítás mielőbbi befejezését.

A második szakaszban munkálatok pályázati költségvetése 12. 649.241 Ft. A munkafolyamat a műemléki védettség miatt igen összetett, művészettörténész bevonása is szükséges. A munkák megkezdésének tervezett időpontja 2016. április 1.

A templom épületen a felújítás második ütemében elvégzendő munkák:

 • Homlokzat előkészítése. Vakolat leverés a szükséges helyeken és a lábazat felett 1 m-ig.
 • Falkutató vizsgálat. Végleges homlokzati felületi struktúra és szín javaslata, lábazati felület megjelenési javaslata, kutatási eredmény alapján esetlegesen bemutatandó részletek meghatározása.
 • Kulturális örökségvédelmi felügyelővel a javaslatok szerinti szín és struktúra minták alapján döntés, ennek
 • rögzítése.
 • Eső- és lefolyócsatornák cseréje.
 • Az osztópárkányok bádogozásának cseréje.
 • Nyílászárók színének egyeztetése a kulturális örökségvédelmi felügyelővel.
 • Lábazat feletti 1 m falszárító vakolattal helyreállítva.
 • A többi részen hagyományos vakolattal helyreállítás.
 • Homlokzati struktúra egységesítése.
 • Bádogos szerkezetek cseréje.
 • Homlokzati színezés.
 • Homlokzati díszek restaurálási tervének készítése.
 • Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, új rendszer készítése.

A fenti felsorolásból az esőcsatornák és lefolyó csatornák cseréje, az osztópárkányok bádogozásának cseréje (timpanon, torony, támpillér), a bádogos szerkezetek cseréje részben, a homlokzati színezés a homlokzati szobrok restaurálási terveinek elkészítése, és a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, új rendszer készítése nem része a költségvetésnek, de műszaki állapotuk, állaguk miatt várhatóan, részben vagy egészben számolni kell majd ezekkel a többlet költségekkel.

Tervezzük még a templom közvetlen, a telekhatárom belüli tereinek felújítását is. Ezek a következők:

 • Épület melletti járdák bontása, új járda építése.
 • Épület előtti terület rendezése a területen belül, új térburkolat, szegélyekkel, új kertészeti koncepció, új templomvilágítás.
 • Templomvilágítási tervek egyez­tetése a kulturális örökségvédelmi felügyelővel.
 • Terméskő támfalak javítása, pótlása.
 • Az utcai kerítés bontása, a templom körüli tér kinyitása.
 • A templom légvezetékeinek megszüntetése.

Böjtben a templomról_1A költségvetésben még nem szereplő, és a térfelújítás körébe eső munkákhoz nincs meg a forrásunk. A kivitelezés megkezdéséhez az építtető plébánia döntése is szükséges. Támogató döntés esetén, lépcsőzetesen annyit tudunk majd megvalósítani, amennyi adomány, vagy egyéb forrás időközben rendelkezésünkre áll majd.

A templomi hirdetésekben, más nyilvános fórumon folyamatos tájékoztatást fogunk adni a felújítási munkák állásáról, a meghozott döntésekről. A templom és környezetének látványtervét rövidesen közzé fogjuk tenni.

Várjuk és köszönjük minden olvasó, a templomot és Pázmándot szerető ember érdeklődését, támogatását.

 

Noske Richárd (N/P)a plébánia képviselőtestületének megbízásából

 

***

 

Templomunk 1718 óta áll a falu központjában, hogy megőrizzük szépségét, csak a község támogatásával lehetséges. Fontos információ, hogy megváltozott a bankszámlaszámunk!

Számlavezető bank: CIB Bank Pázmánd Rk. Plébánia

Bankszámlaszám: 10700093-69393943-51100005


' .