Polgármesteri beszámoló

Új folyam IV./3. szám

A kreatív, tehetséges, boldog gyermek a tudatos felnőtt ajándéka

Monika uj2016 nem csak a fejlődés, az új irányok, hanem a tudatosság éve is lesz Pázmándon. Mint tapasztalhatják, láthatják, kezdeményezéseinkben mi képviselők élen járunk. Az önkormányzat, az Önök által választott vezetők többsége saját példájával igyekszik erősíteni mindezeket.

2016. március 1-től Pázmánd egy éven keresztül a „Spórolunk @ kilowattal” projekt versenyzője. Kilenc európai ország méri össze erejét (Egyesült Királyság, Ausztria, Lettország, Franciaország, Olaszország, Svédország, Németország, Belgium, és Magyarország) az alábbi 3 területen:

  • megtakarítani a legtöbb energiát a fogyasztói szokások megváltoztatásával
  • megszervezni a legkreatívabb energia megtakarítási kampányt
  • kidolgozni a legjobb energia megtakarítási akciótervet

Magyarországon Pázmánd az egyetlen kistelepülés, amelyet meghívtak erre a versenyre, s a meghívást elfogadva nevezett településünk önkormányzatunk épületével. A kampány során teljes közösségünk, Pázmánd valamennyi lakosát szeretnénk bevonni a tudatos és klímabarát község megteremtésébe. Legyünk otthon a természetben, és otthonainkban is őrizzük meg a természetességet! Következő számainkban nyomon követhetik a verseny állását, elért eredményeinket, és a kampány részleteit. Rendezvényeink során mérni fogjuk a karbon lábnyomot, amely adott programhoz a környezet igénybevételét hivatott mérni, s amely megadja számunkra, hogy az adott esemény után hány fa ültetésével állíthatjuk majd helyre az okozott terhelést. A Hétforrás Művelődési Házban tájékoztatókat tartunk, könyvtárunk pedig felkészült a tudatos élet alapkönyveivel, amelyekből hasznos és egyszerű ötleteket sajátíthatnak el. Tervezzük kisebb (3-10 fős) energiaközösségek létrehozását az utcabizalmik koordinálásával. Közösségi szinten az ő szerepük a legfontosabb. Mi gondoskodunk róla, hogy a szükséges információkat megkapják, ehhez az eszközöket és szakmai hátteret önkormányzatunk biztosítja. Feladatuk aktívan tevékenykedni az energia megtakarításért a zöldebb, fenntarthatóbb településért.

Verseny lévén a díjazásról sem feledkezhetünk meg. Hollósi Attila gazdasági bizottsági taggal közösen azon dolgozunk, hogy eredményeinkért hálánk is kifejezzük, elsősorban azoknak, akik szabadidejüket és energiájukat nem sajnálják, és tenni akarnak jövőnkért. Több száz levendula cserje, gyümölcsfa vár a jutalmazott utcákra. A virágzó gyümölcsfasorok újraálmodásában kérjük tisztelettel segítségüket.

Visszatérve a kezdeti gondolathoz, 2016 minden téren a tudatosság éve lesz Pázmándon. Itt a tavasz, falunk apraja-nagyja tevékenyen dolgozik a nap nagy részében a természettel összhangban, napnyugtával pedig otthonaink melegében. A szülők kérésére, Boldogságprogramunk részeként, idén tavasszal folytatjuk az évekkel ezelőtt elkezdett előadássorozatot. Nagy öröm önkormányzatunk számára, amikor összefogásban lakosainkkal, tevékenykedhetünk kreatív, tehetséges, boldog gyermekeink fejlődéséért, hogy tudatos felnőtteink ajándékai legyenek. Ez felbecsülhetetlen érték egy település számára. Határozott lépéseket tettünk azért, hogy ezeket a céljainkat megfelelő programok biztosításával válthassuk valóra. Testületünk országos szakmai fórummal összefogásban, több évre tervezi valamennyi generáció bevonásával a fiatalok családi életre nevelését, a családok összetartását és a család és munkahely összeegyeztethetőségének témaköreit felölelő, szervezett foglalkozásokat, interaktív tréningeket. Mindehhez csatlakoznak ingatlanfejlesztéseink és közösségépítő elképzeléseink is. Szülőfalunk, Pázmánd akkor lesz ebben a terrortámadásokkal terhelt, és az európai eszméinket, értékrendünket próbára tevő káoszban családjaink biztonságot adó otthona, lelkünk nyugalmát biztosító menedék, ha ezért a pozitív gondolatok és cselekedetek mentén, tudatosan és következetesen kiállunk. Mi Önökért, az Önök döntése révén dolgozunk mindezért.

Szívből köszönjük támogatásukat, tevékeny részvételüket közös céljaink megvalósításában!

dr. Reichenbach Mónika 


' .