Egyházi hírek

Új folyam IV./5. szám

Egyhazi hirekMiserend: június hó 11 óra

Június 5-én templomunkban a szentmise keretében lesz az elsőáldozás szép ünnepe, a kisgyermekek szorgalmasan készülnek, imáitokba ajánljuk őket és családjaikat.

Június 11-én szenteli pappá Nagy Sándort – falunkhoz szülei és nagyszülei, valamint itt élő rokonai révén igen kötődő diakónust – Erdő Péter Esztergomi bíboros, prímás érsek. Sándor atya egyik első szentmiséjét falunkhoz való kötődése miatt itt fogja bemutatni, amelynek mi nagyon örülünk. Így Június 26-án délelőtt 11 órakor Sándor atya újmiséjén vehetünk részt, kérjük Isten áldását az elkövetkező szép feladatainak betöltéséhez. Sándor atyáról alább olvashatnak.

Az idei évben ismét megszervezzük a hittantábort a gyermekek számára, amely július 11-től 15-éig tart majd, s amelynek díja 10.000 Ft lesz. Jelentkezni személyesen és telefonon lehet dr. Noske Richárdnénál vagy Halász Károlynénál (az iskolában is) és Darabos Ferencnénél.

Mentsük meg templomunkat! című kiáltványunk hamarosan minden pázmándi postaládába megérkezik. A templomfelújítással kapcsolatosan szeretnénk a híveknek tájékoztatást adni arról, hogy a kiírt pályázaton nem tudtunk indulni, mivel öt éven belül már kaptunk ebből a forrásból. Sajnos nincs újabb pályázati lehetőség, ezért nagyon kérjük a híveket, pázmándi jó szándékú embereket, segítsenek megmenteni templomunkat! Bármilyen csekély segítséget hálásan köszönünk!

Fontos évszám lesz a 2017-es. 1517-ben, tehát jövőre éppen 500 éve említi először okleveles forrás a falut, amely amúgy már legalább 1000 éves; de 2000 éve, sőt sokkal korábban is település állt itt. 2018-ban pedig immár 300 éve lesz annak, hogy Cserkó István, a jezsuita rend komáromi házfőnöke felszentelte a templomunkat.

Források már Mátyás király idejében is említik a községet. Vélhetően ebből az időből származnak a templom tornyának támívei. A torony alsó kétharmada még eredeti középkori építmény. A befalazott, kőkeretes ablakokat az 1963-64-es műemléki felújításon bontották ki. Ennyi maradt meg a középkori településből, amelyet a kivonuló törökök felgyújtottak. A jezsuita atyák felvidéki birtokaikról újratelepítették a falut, és felépítették a ma is látható templomot. Falunk évszázadokon át megőrizte, karban tartotta templomát. Ez a feladat most ránk hárul, és szeretnénk befejezni a megkezdett munkát. Külső segítségre, pályázati lehetőségre nem számíthatunk, ezért kérjük a falu, minden pázmándi vagy Pázmándot ismerő és szerető jó szándékú ember segítségét.

Felajánlásaikat személyesen vagy az alábbi számlaszámon fogadjuk: Pázmánd RK. Plébánia CIB: 10700093-69393943-51100005

Hozzájárulásaikat Plébánia Képviselő Testülete nevében hálásan köszöni Tallér Krisztián plébános és Halász Károlyné világi elnök.

Bemutatkozás

Nagy Sándornak hívnak. Édesanyám, Hegyi Gizella révén kötődöm Pázmándhoz, aki a községben született. Gyermekkorom nyári szüneteit itt töltöttem nagyszüleimnél. Őket a legtöbben Hegyi Laci bácsiként és Panni néniként ismerik. 1984. szeptember 1-jén születettem Bu­da­pesten. Édesanyám mechanikai és elektronikai műszerész, Édesapám pedig szobafestő-mázoló és könnyűgépkezelő, jelenleg rokkantnyugdíjas. Szüleim mindketten siketek. Egyedüli gyermekük vagyok. Budapest XV. kerületében, Újpalotán nőttem fel, és a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébá­niáról származom.

Bemutatkozás

Az Ady Endre Gimnáziumban érettségiztem 2003-ban. A középiskola befejezése után az ELTE Természettudományi Karán folytattam tovább tanulmányaimat biológus hallgatóként. Képzésemet idegtudományi szakirányon fejeztem be 2009-ben.

Gyermekkoromtól kezdve jártam hittanra. Rendszeresen ministráltam. Több évig a pestújhelyi gitáros énekkarban is szolgáltam. Idővel ministráns-vezető, egyházközségi képviselőtestületi tag, majd lelkipásztori munkatárs is lettem.

Mékli Attila és Molnár Béla atyák hite, személyes példája és barátsága meghatározó volt hivatásomnak alakulásában. Nagyon sokat köszönhetek a jezsuitáknak is; lelkigyakorlataik és különféle programjaik nagyban segítették hitemnek elmélyülését. Egy dobogókői lelkigyakorlat során született meg bennem a döntés, hogy pap szeretnék lenni. Ezek után, 2010-ben kértem felvételemet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékei közé, s tavaly, 2015. június 13-án szentelt diakónussá Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr az Esztergomi Bazilikában. Féléves lelkipásztori gyakorlatomat a Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánián végeztem.

Pázmándhoz fűződő emlékeim és családi szálaim miatt egyik újmisémet hálaadásul itt szeretném bemutatni. A szentmise 2016. június 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik, amelyre szeretettel hívok mindenkit! Hálával gondolok mindazokra, akik imával, szeretettel és figyelemmel kísérték eddigi utamat. S kérem, továbbra is imádkozzanak értem, hogy az Úr hűséges szolgája lehessek!


' .