A polgármester köszöntése és sorai

Új folyam IV./8–9. szám

A tartalmas életet nem években, hanem élményekben és szolgálatban mérik ott fenn számunkra!

móni csereBiztos vagyok abban, Önök szép­korú, korábban született lakosaink annak sokszorosát élték meg, mint azt éveik mutatják J.

Szívből köszönöm tanításuk, tanácsaik, létük örömét, hogy szülőfalunk, otthonunk értékes lakosai. Hálás vagyok Önöknek mindazért, amit most pár sorban próbálok megosztani az olvasóval.

Bíztattak, hittek bennem, szavaikat én (mint mindig mindent J) lejegyzeteltem:

„Mónikám, annak, aki hisz Istenben, élete áldássá válik, ha önmagunkkal békében vagyunk, akkor tudunk majd igazán bensőséges kapcsolatba kerülni másokkal, segíteni őket.”

„A Jó Isten szemlél minket, figyeli döntéseink, akkor is, ha ezt nem érezzük, higgy benne, és add át az irányítást neki. Ez óriási változást hoz majd az életedben. Olyan, mintha a vezető ülést átadnád neki, és átülnél az anyósülésre, és megtanulnál nem beleszólni. Ez a szemlélődő hit, imádság. A nagy döntéseken ne gondolkozz, a Jó Isten majd utat mutat neked a megfelelő időben.”

„Meg kell tanulni a szemlélődő, aktív imádságot, ami szabaddá tesz, letisztítja kapcsolatainkat. Kö­vetkezetesen, tudatosan kell így élni. Mondom ezt akkor is tanácsként, ha hitünk nem azonos, de gyökerei egy eredőből valók. Meglátod el fognak tűnni az életedből a düh, a harag, és a hangulatváltozások. Elfogadóvá, és még érzékenyebbé válsz mások szenvedései, problémái iránt.”

Egy karizmatikus ember még bölcsebb, 94 éves nagymamáját kérdeztem egy beszélgetés alkalmával, hogy mi a hosszú élet titka? Sári néni így válaszolt: „Nem szabad búsulni soha, és akkor is nevetni, ha sírhatnánk.”

Ezért vagyunk mi, és személy szerint én is végtelenül hálásak Önöknek, hogy ilyen életbölcselettel halmoznak el minket utunkat járva, közösségünket, másokat szolgálva.

 

Nem elég tisztességesnek lenni,
azt lássák is!

 

A közösségért dolgozó ember több kell legyen, példa életével, és munkájával azok előtt, akiket szolgál. A tisztesség és a becsületesség olyan normák, amelyek nem ismerik a határokat. Nincs különbség egy választott képviselő megbízatása és magánélete közt. Egyszer magyarázkodásában mondta valaki, hogy a hívő is csak addig hívő, míg a templomkapun ki nem lép, utána már magánember. Az én értékrendemben ez biztosan nem így van. Kitartok azon határozott véleményem mellett, hogy számunkra, akiket Önök választottak, több kell legyen a tisztesség, becsületesség. Azt nem csak a közszolgálatban, de a magánéletünkben is kötelességünk követni. Ha mindezt betartjuk, nincs okunk félni. A nyilvánosság véd. Tény, hogy ez ma Magyarországon fehér holló, ritkaság, amelynek követői is gyéren akadnak a vezetői oldalról, de még hangosabban a követelői, azok, akik igenis joggal emelik fel a szavuk a közszféra és az önkormányzati kormányzati szféra tevékenységének átláthatósága érdekében. Üvegfalu programunk a Belügyminisztérium szakállamtitkárságának részvételével zajlik. Kormányzati törekvés, a Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatott erre, hogy betartassák az évek óta élő jogszabályt, az adatok nyilvánosságát, hozzáférhetőségét.

Miért fontos mindez? – kérdezhetik sokan. Mi nem csak azt kívánjuk szolgáltatni, hogy Önök tiszta képet kapjanak rólunk, munkánkról, kizárjunk minden korrupciós lehetőséget, hanem komoly eredményeink vannak az információk hasznosítása terén is. Lakosságszámunk növekedése, adófizető vállalkozások várakozásokon felüli emelkedése mellett ezer kiaknázatlan lehetőség van még, hogy közösségünk javára hasznosuljanak a megosztott információk. Igen. Jól érzi az olvasó, ha most azon töri a fejét, ezt eddig máshol nem tapasztalta, még csak elvi síkon sem hallott hasonlókat J Kis falunk élen jár, ahogy anno jezsuita tanítóink révén közösségünk tudásban, értékrendben megelőzte korának népességét, napjaink társadalmának újításai közt is többet fémjeleznek Pázmánd közösségének eredményeként (utcabizalmi hálózat, értéktérkép, gyermekek, nők, családok kiemelt fizikai és lelki támogatása…)

A napokban elindult végre a pazmand.hu honlap ezen új tartalommal. Az országban elsőként, egyedien az Üvegfalu program keretében kifejezetten Pázmándnak fejlesztettek több modult. Döntéseinket folyamatában láthatják, kereshetősége egyszerűbbé vált, és több visszajelzési lehetőséget adva a tényleges problémákkal hozzánk fordulóknak. Ehhez a háttérben óriási munka kellett, folyamatában már könnyebbé válik a feltöltés, az aktuális információk, döntések nyilvánosságra hozatala.

Hálás vagyok azoknak, akik építő javaslataikkal, és tényleges munkával segítették mindezt.

 

Minden országnak joga, szabadsága azt eldönteni, hogy hány bevándorlót tud befogadni, és ezt milyen módon teszi – hangsúlyozta többször Ferenc pápa, pl. a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón.

Európának fel kell ébrednie! Hallgassunk józan paraszti eszünkre! Meg kell őriznünk európai lelkünket, kulturális, humanista örökségünket, amely összeomlóban van. Korunk Európájában hitehagyottak az emberek. Sokan elutasítják a kereszténységet, a hitet. Divat lett, sajnos trendi ateistának lenni, de a bajban mindannyiunk Istenhez, őseink, gyökereink hitéhez imádkozunk. Legyünk akár a katolikus, református, evangélikus, zsidó vagy más európai vallásban avatottak, összeköt minket az európai értékrend, azok az erkölcsi normák, amelyek nemzeteinket évszázadokon, évezredeken keresztül életben tartották, fejlődéseink eredői voltak. Vén Európánk hitében megrengett nemzeteihez érkeznek tömegesen az iszlám hívei, melyet tévedünk, ha csak vallásként értelmezünk. Az iszlám globális rendszer, amelynek nem jellemzője a tolerancia. Az 57 muzulmán ország egyikében sincs deklarált vallásszabadság! Az 57 állam közül egyetlenben van világi alkotmány (mely európai értékeket is tartalmaz), csak Törökországban! Valamennyiben a vallás, a politika és a szociális rendszer mind egy egységet alkot, amely nem tűri a másságot, nem ismeri a muszlin vallásból való átkeresztelkedést. Pázmánd Zsidókő-hegyének üzenete, legendájának fő mondanivalója az ökumenizmus, a vallásszabadság, ezt hirdeti a három kereszt is. Az iszlám az elmúlt években súlyosan radikalizálódott, teljesen elvesztette a legfontosabb értékét, ami a nyitottság volt. Bezárkózott, a párbeszéd lehetetlenné vált. Az iszlám korunkban sem ismeri a megtérést, kizárólag az áttérést a muzulmán vallásra, a totális rendszerre, követőit nem engedi integrálódni európai államaink kultúrájába. Rengeteg előadást hallgattam, olvastam, tanulmányokat folytattam, és sok információt kaptam azoktól, akik a frontvonalban élik meg mindazt, amit mi szerencsésebbek csak a tévéből tapasztalunk és elszörnyülködünk a láttán. Számomra Henry Boulad, 1931 ben született teológus, filozófiai, szociológiai professzor volt a leghitelesebb, kinek családja Szíriából származik, s a muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként szenvedélyes nevelője, tanítója muzulmán és keresztény családok gyermekeinek. Globálisan szemléli és éli korunk óriási problémáját, hirdeti azt az utat, amelyet közösen kell megtalálnunk.

Szűz Mária országából egy kis település, Pázmánd, hűen őrzi jezsuita gyökereit, élteti vallását, családjaink világítótornyai keresztény Európánknak. Megfogadtuk Georg Gänswein, az első számú érsek úr üzenetét a Vatikánból, s éberségünk nem csügged!

Hitünk alapvető értékeihez hűen kell megtalálnunk korunk óriási kihívásaira a választ és a cselekvést, emberarcúan. Országunk az elmúlt évezredben mindig Európa szűrőjének szerepét, a kereszténység védőbástyáját testesítette meg.

Pápáink az évszázadok során bíztatták, elismerték küzdelmünk, 1456 óta ezért szólít a déli harangszó imára minden magyart és európai keresztényt III. Kallixtusz pápa rendelése szerint.

Biztos vagyok benne, hogy jövőnk nem a zárt, hanem a szellemileg nyitott Európában van, amit kötelességünk megvédeni! Ne hagyjuk összeomlani belülről őrlő kétségeink miatt! Mit hagyunk örökül gyermekeinknek? Terrortámadások, merényletek, papjaink lemészárlása, robbantások közt éljenek? Sajnos nincs kitaposott út erre a problémára, keressük a helyes megoldást, de időnk kevés. Országaink demográfiája is összeomlóban. Míg családjaink 1-2 gyermeket vállalnak, a tömegesen érkező iszlám családokban ez 5-8 gyermek. 100 év nem nagy idő, unokáink, dédunokáink élete…

Jussunk el odáig, hogy ami az én és családom szükségletén felül való, az nem az enyém. Azt köteles vagyok mások támogatására fordítani.

Jussunk el odáig, hogy ahol a szükség, ott kell, hogy legyen a segítség! Otthonaikat megőrizni, újjá építeni, békét teremteni helyben kell ezen országokban. 57 muszlim országban élhetnének, vallásukat, kultúrájukat követve, melyek közt vannak hihetetlen gazdagságúak is… Segíteni kell őket, hogy maguk vegyék kézbe sorsukat, szülőföldjükön.

Lezárhatjuk országainkat, de míg elfogadjuk, befogadjuk ellenőrzés nélkül százezreit, millióit a menekülteknek felkészületlenül, megélhetési alternatívák nélkül, új irányt, utat választanak. Szakértők szerint ez csak a kezdet. Európának végre hallgatnia kell XVI. Benedek szavaira, tíz évvel ezelőtti figyelmeztetésére. Nekünk, magyaroknak ismét küldetésünk van! Nekünk, akik több mint ezer éve Európa legősibb nemzete vagyunk, őseink nyomán járva kötelességünk védenünk Európát! Akkor az idő minket igazolt, és reméljük, megéljük döntésünk hatását a jövő generációira.

Kötelességünk állást foglalni, dönteni életünkről, gyermekeink, unokáink jövőjéről!

A tartózkodás, az otthonmaradás nem visz előre. A felelős választópolgár elmegy szavazni és lelkiismerete szerint dönt.

Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika


' .