Szent István ünnepe Pázmándon

Új folyam IV./8–9. szám

Augusztus 20-án a hagyományokhoz híven ünnepelte településünk Szent István királyunk, az államalapítás és az új kenyér ünnepét.

Szent István ünnepe Pázmándon_1

A programsorozat a szokásoknak megfelelően a templomban kezdődött, az ünnepi szentmisét követően került sor az új kenyér átadására, amelyet a pázmándi gazdálkodókat képviselve Tóth Ferenc adott át a polgármesterasszonynak. Az is hagyomány immár, hogy ezt a megtisztelő feladatot mindig olyan helyi gazdálkodó kapja, aki sokat tesz a falu közösségéért, s Tóth Ferenc és családja nem csak a mezőgazdálkodás terültén folytat eredményes tevékenységet, de egyházközségünk, településünk hitéletének is kisgyermekkora óta aktív tagja. A kétkezi munka becsülete, az anyaföld javainak megtermelése életük része, s Pázmánd ezzel a felkéréssel is szerette volna megköszönni, hogy családjuk minden tagja falunk önzetlen támogatója.

Szent István ünnepe Pázmándon_2

A nemzetiszínű szalaggal átkötött, aranybarnára sült új kenyér átvétele után dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika mondott ünnepi beszédet az egybegyűlt pázmándiak köszöntésére. A polgármester kiemelte, hogy „Szent István a másokért, a keresztény Európáért való felelősségvállalás példaképeként utat mutatott királyainknak, uralkodóinknak, és napjaink állami vezetőinknek több ezer év távlatában is.” Beszélt arról is, hogy a jelen kor szelleme azonban sajnos nagy úr, alig enged teret Istennek, a hitnek, és a szeretetnek, pedig aki tagadja a létezését, a bajban az is csak Istenhez fohászkodik. Mennyivel jobb és szebb lenne úgy élni, hogy kimutatjuk szeretetünket embertársaink iránt, hiszen „a jó Isten a szeretet hangján szól, tanít minket, s előtte testvér az összes ember, még inkább testvére magyar a magyarnak.” A beszéd további részében a polgármesterasszony elmondta, hogy „Pázmánd szívből köszöntötte a Vatikánban a pápáink munkáját segítő érsek urunkat is, akinek munkájára a jó Isten áldását kértük, hogy emberfeletti vállalásait a következő évtizedekben ugyanilyen merészen és bátran, vidámsággal és humorral, sikeresen teljesítse, mint tapasztalhattuk. A szent városban az ő feladata a két különböző elkötelezettségű, és világot képviselő egyházi vezető, Ferenc pápa és Benedek pápa munkáját tökéletes összhangzattá formálni. Tájékoztattuk az érsek urat arról is, hogy közösségünk híven őrzi jezsuita gyökereit, élteti vallását, családjaink világítótornyai keresztény Euró­pánknak. Jövőnk nem a zárt, hanem a szellemileg nyitott Európában van” -mondta még a polgármester – „törvényeink évezredek óta ezt védelmezik. Kultúránk, keresztény hitünk tárt kapui pedig nyitva állnak azok előtt, akik embernek tekintik embertársaikat, egyenlőnek, és ahogy a Biblia közvetíti számunkra: Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9.23).

Szent István ünnepe Pázmándon_3

Az ünnepi beszéd után évek óta meghitt pillanatai az augusztus 20-ai ünnepségnek a legidősebbek köszöntése Pázmándon. 2012-től hagyomány, hogy az önkormányzat évről évre köszönti azokat, akik betöltötték vagy meghaladták 90. életévüket, hiszen minden év, minden nap Isten ajándéka számukra és számunkra is, melyet együtt tölthetünk velük. Idén a faluvezetés virággal köszöntötte Kratancsik Józsefnét, Orisek Bélánét, Szanyó Károlynét, Treuer Sándornét, Botos Eleknét, Gyabronka Istvánnét, Kerkuska Gábornét, Kerkuska Imrét, Kovács Istvánnét és Kőszegi Sándornét.

Ezt követte az érdemérmek átadása. Az idei évben az önkormányzat úgy határozott, hogy a közösségért végzett tevékenységét három személynek Pázmánd Községért Érdeméremmel köszöni meg. Domak Tibornak a tűzoltó szervezetben és az egyházközségben, Hollósi Attilának a település fejlesztésében, a családok és gyermekek körében végzett áldozatos munkájáért, Domak Bélának pedig a Pázmándi Női Kézilabda Sport Egyesület eredményes szerepléséért végzett erőfeszítéseiért adományozta a kitüntetést.

Szent István ünnepe Pázmándon_6

2016-ban újabb díszpolgári cím átadására is sor került, a Pázmánd Község Díszpolgára posztumusz kitüntető címet dr. Kerkuska László és Dr. Farsang Andrea, Pázmánd díszpolgárai adták át Glócz Ferenc lányainak, akik híven őrzik édesapjuk, az egykori tanácselnök gazdag életének örökségét. A képviselőtestület, Pázmánd községet mindig szülőföldjének, otthonának tekintő Glócz Ferencet kiemelkedő embersége, a településért végzett áldozatos és önzetlen munkája megbecsüléseként tüntette ki a díszpolgári cím adományozásával.

Az ünnepség utolsó mozzanataként ismét sor került a komatálak továbbadására. A Komatál Közösség – Böjte Csaba Testvér és Asztalosné Zupcsán Erika kezdeményezése a Kárpát medencében élő, az Élet szolgálatára hívott hölgyek, nők körében elindított mozgalom, egy baráti kör, melyben mindenki „komasszonyra” találhat.

Mindazokat a nőket, akik szeretnének egymást jobban megismerve segíteni másokon, az életet szolgálva embertársaikért dolgoznak, megajándékoztak egy tálacskával. Nagy megtiszteltetés egy komatál és felelősség is. Átadása a következő mondattal történik:

“Megfogadtuk, hogy egymásra rosszat soha nem mondunk, és a szükségben segítünk, ha tudunk!”

Szent István ünnepe Pázmándon_8

Pázmándon 2014-ben egy komatál elindította azt, ami ma megtöbbszöröződve folytatja útját, hogy a szeretet és a bizalom hidat verjen a pázmándiak között is. Idén a 2015-ben kitüntettek adták át az újabb komatálakat azoknak, akiket a legmegfelelőbbnek tartottak. Erdő Zoltánnénak, aki a Röpike néptáncegyüttes alapító tagja,a hagyományőrző lakodalmak lelkes segítője és a Nosztalgia Jármű Egyesület támogatója; Baloghné Melindának, aki életének nagy részében betegeink gyámolítójként, időseink védő angyalaként tevékenykedik, Szendrei Józsefné, Rozi néninek aki szorgosan segíti a Nyugdíjas Klub, a Tájház és sok más szervezet munkáját, Dani Jánosné Kati néninek, aki évtizedek óta községünk szervezeteinek kiemelt támogatója, s akire mindig számíthatunk, valamint Nagyné Kovács Ildikónak, aki munkája során gyermekeinkért és szervezeteinkért dolgozik, elhivatottan szolgálja hivatását, szabad idejét is rááldozva.


' .