A PKÖ augusztusi testületi üléseinek határozataiból

Új folyam IV./10. szám

PKÖ képviselőtestületének 138/2016.(VIII.09.) határozata értelmében a képviselőtestület, mint a Gárdony szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó település támogatja, hogy Zichyújfalu Önkormányzata a Nemzeti Települési Szenny­vízelvezetési és –tisztítási Meg­valósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a települési szennyvízkezelésre megállapított Gárdony agglomerációhoz csatlakozzon.

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik az agglomerációhoz csatlakozni kívánó település Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel a települési szennyvíz-elvezetés és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, illetőleg a települési szennyvíz ártalommentes elhelyezésének megvalósításra érdekében.

A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Dunántúli Regionális Vízmű szakmai támogatását a szennyvízelvezetési agglomerációba történő átsorolási kérelem elkészítésében.

PKÖ képviselőtestületének 139/2016. (VIII.09.) határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a DRV Zrt által megküldött megállapodás tervezetet. A gördülő fejlesztési terv elfogadása mellett az önkormányzat kinyilvánította, hogy a vízvagyonához továbbra is ragaszkodik. Az elvárt vagyonértékelést már 2013-ban elvégeztette önkormányzatunk a saját költségén, azt állami tulajdonba nem kívánja adni.

PKÖ képviselőtestületének 145/2016. (VIII.09.) számú határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/398-12/2016. számú tájékoztatóját a Kormányhivatal 2016. október 31. határnapig megállapított törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervéről. A képviselőtestület megismerte és tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése megtörténjen.

PKÖ képviselőtestületének 172/
2016.(VIII.20.) határozata értelmében a képviselőtestület a 485 hrsz. alatt szereplő Pázmándi Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatású Római katolikus templomot, amely a 2476. Pázmánd, Fő utca 47. szám alatt található, helyi védelem alá helyezi.

PKÖ képviselőtestületének 173/2016.(VIII.20.) határozata értelmében a képviselőtestület a 801 hrsz. alatt szereplő Pázmándi Tájházat, mely a 2476. Pázmánd, Fő utca 84. szám alatt található, helyi védelem alá helyezi.


' .