Egyházi hírek

Új folyam IV./10. szám

Egyhazi hirekMi­se­rend:

október hó – 11 óra

november hó – 10 óra

November 1-jén a temetői szertartás délután 16 órakor lesz. November 2-án a halottak napi szentmise délután 17 órakor kezdődik.

Templomunk külső vakolatának felújítási munkálatai már mindenki számára látható szakaszba érkeztek, köszönet a sok háttérben zajló előkészületért mindazoknak, akik ezen fáradoztak és fáradoznak továbbra is, hogy a munka biztonságosan kivitelezhetővé váljék. Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen csekély adománnyal is, de hozzájárultak a munkálatokhoz, ami nem kevés pénzbe fog kerülni, és sajnos az Egyházközségnek nincs arra lehetősége, hogy ezt önállóan fedezni tudja. Ezért szeretettel kérünk továbbra is minden jószándékú pázmándit és nem pázmándit is, hogy amennyiben tudja, támogassa munkánkat, hogy a falu ékét, a település szívét jelentő templomot megőrizhessük unokáink számára is. Sajnos az már bizonyossá vált, hogy helyben lakó plébánosunk belátható időn belül már nem lesz, de nem hagyhatjuk, hogy ez a gyökereiben is katolikus közösség, az a hely, amelyet a Jezsuita atyák ránk hagyományoztak, a semmibe vesszen. Most van helye, ideje az összefogásnak, különösen azért is, mivel településünk a jövő évben nemcsak a falu fennállásának nevezetes jubileumát, de a templom fennállásának 300. éves évfordulóját is ünnepli majd.

A templom megmentésére hívtuk létre „a mi TEMPLOMUNK napját” melyre ezúton is szeretettel hívunk mindenkit december 10-én du. 14 órától a nyitott templomba és a plébániára, ahol is egy támogatói jegy megvásárlásáért cserébe meleg étellel, itallal és sok színes programmal várjuk a kicsiket, nagyokat, fiatalokat és időseket egyaránt.

A MUNKÁLATOK A SZENTMISÉK RENDJÉT NEM BEFOLYÁSOLJÁK!

 

Hittanos tudnivalók

Az idei évben is, mint mindig, készülnek a harmadik osztályos gyermekek a szentáldozásra. Ebben a tanévben újra bérmálás is lesz. Mindkét szentség felvételéhez szükséges azonban az a tudás, amely megalapozza a keresztény életet. Ezért kérem a szülőket és a gyermekeket is, hogy a szentmiséken való megjelenésről ne feledkezzünk el. Mivel egy szokás csak akkor alakul ki, ha azt többször is teljesítjük, csak akkor tanulunk meg valamit, ha azt sokszor gyakoroljuk, hogy a gyakorlat, jelen esetben a szentmisén való megjelenés, szokássá válhassék, igen fontos a kisgyermekek szentmisére való hozatala, rosszabb esetben küldése. Persze a mai rohanó világban nem kis áldozat ez, de gondoljuk csak végig, mennyi másra fordítunk ennél sokkal több időt! A rendszeres szentmisén való részvétellel tanulják meg gyermekeink, hogyan kell viselkedni a templomban, a közösségben, itt találkozhatnak a szertartás menetével, és megtapasztalhatják a közös imádság erejét is.

A bérmálkozásra készülő nagyobb gyermekeinknél fontos lenne az is, hogy kialakuljon a rendszeres lelkiismeretvizsgálat és a szentgyónás menete. Hiszen amikor kisiskolásként megtanuljuk a gyónást, akkor a bűneink nem olyan mértékűek, mint felnőtt korba lépő fiatalként. Sajnos ezt sokan elfelejtik. A szentmise elején lévő gyónás csak a bocsánatos (kisebb) bűneinket törli el, más bűnök alól nem add feloldozást, ahhoz szűkséges a teljes gyónás is.

Nemcsak lelki életben kell fejlődni a szentségfelvételhez, hanem tudásban is, így mindkét esetben, az elsőáldozás, illetve a bérmálkozás előtt is vizsgázni fognak a gyermekek. Az alapvető tudás az imádságok és a tízparancsolat, amely kiegészül elsőáldozóink esetében a bűn, a bűnbocsánat, az Oltáriszentség alapításával és annak Jézussal való kapcsolatának ismeretével. Nagyobbak esetében hitünk tömör ismeretével az Ószövetségtől kezdve, Jézus életén át az Egyházunk ismeretéig. Ami nem kis feladat egyik esetben sem. Ehhez a tanórákon minden segítséget és tudást megpróbálok átadni, de szükség lesz a kiadott anyagok otthoni forgatására, tanulására is. Ehhez, és ebben kérem a szülők segítségét, amelyet előre is hálásan köszönök, hogy minden gyermek magabiztossá váljék hitének ismeretében.

Az elsőáldozás tervezett időpontja: 2017. 05. 21. vasárnap!

A bérmálás tervezett (általunk kért, de Püspöki jóváhagyás kell hozzá) időpontja: 2017. 04. 23. vasárnap!

A plébánia hivatalos ügyfélfogadása november 1-től megváltozik, a megszokott péntek délutáni időt a rosszabb időjárás és a korai sötétedés miatt tavaszig szüneteltetjük. Helyette vasárnap a szentmisék előtt és után 1 órával lehet hivatalos ügyeket intézni a sekrestyében, illetve egyéb esetben a kiírt telefonszámok bármelyike hívható! Megértésüket köszönjük!

Itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy akinek az egyházi hozzájárulásban elmaradása van, év végéhez közeledvén, lehetőségeihez mérten szíveskedjék rendezni azt.

Hálásan köszönjük!

Halász Károlyné, világi elnök


' .