2017-ben Pázmánd 500 éves lesz!

Új folyam IV./11–12. szám

A 2017 jeles év lesz településünk történetében, hiszen Pázmánd első írásos emlékei 1517-ből valók, s ez fél évezredes fennállását jelenti szeretett falunknak. Természetesen ennek a szép évfordulónak megkülönböztetett figyelem jár, szeretnénk is méltóképpen megünnepelni.

Az ünnepi előkészületeket régóta tervezi a faluvezetés, s ennek egyik állomásaként november 29-én összegyűltek mindazok, akiknek javaslataira, közösségi munkájára, véleményére mindig számíthatunk.

A munkaértekezlet célja az volt, hogy formálódjon a 2017-es év ünnepi tematikája, körvonalazódjanak a programok, a résztvevők kialakítsák az együttműködési feltételeket. A megbeszélésen részt vett Nádorfi Gabriella, a Szent István Múzeum szakembere is, aki támogatásáról biztosította a szervezőket, elmondta, hogy milyen lehetőségeket tud ajánlani a múzeum szakemberei, múzeumpedagógusai és anyagai révén. Ígérte, hogy áttanulmányozza mindazokat a kiállítási anyagokat, amelyek a múzeumban rendelkezésre állnak, s amelyek érdekesek lehetnek Páz­mánd számára. Természe­tesen figyelmeztetett azokra a szükséges engedélyezési- és adminisztratív feladatokra is, amelyek elengedhetetlenek egy-egy ilyen jellegű kiállítás, rendezvény megvalósítása során.

A résztvevők korszakokra bontották Pázmánd történelmét, hogy ezek alapján alakítsák ki az ünnepségsorozat tematikáját. Az első korszak (amely magában foglalja azt az időszakot is ami jóval megelőzte az első írásos emlékeket) Pázmánd történelme a jezsuitákig, a második a falunk a jezsuiták korában, majd a következő korszak a Kempelen család idejében történt események, végül pedig Pázmánd a Lyka család idejétől napjainkig. Természetesen a közelmúlt történetét sokféleképpen szeretnék megjeleníteni, amelyben nagy szerepet tudnak vállalni a civil szervezetek is. Fontos cél a falu sportéletének bemutatása, hiszen a sportegylet is kerek évfordulót, a 70 éves születésnapját ünnepli jövőre. Turisztikai szempontból lehet jelentős különböző kiadványok megjelentetése, a néprajzi emlékek felelevenítése, a régi mesterségek bemutatása, és nem utolsó sorban a helyi hagyományok, szokások, jellegzetes ételek megismertetése az érdeklődőkkel.

Ötletekben tehát nincs hiány, a következő lépés a pontos programterv kidolgozása, amely konkrét időpontokat, eseményeket, feladatokat és felelősöket is tartalmaz már. Ebben benne lesznek mindazok a már ezen a megbeszélésen is megfogalmazódott konkrét vállalások is, amelyek elhangzottak a megbeszélés során. Abban mindenki egyet értett, hogy méltó megünneplés csak komoly összefogással, sok önkéntes feladatvállalással képzelhető el, amit persze szervezetten, összehangoltan kell megvalósítanunk.

 

FELHÍVÁS! 

Pázmánd 500 éves születésnapja alkalmából

A Wikipedia Pázmánd történetéről a következőket írja: „Pázmánd és környéke már ősidők óta lakott helynek számít, amit a területén feltárt kora vaskorból származó temető leletei, s az itt átmenő római hadi út, és római kori település nyomai is bizonyítanak.

A falut és környékét még I. István király adta Hontnak és Pázmánynak, az államalapítás idején, akiknek e környék lett nyári szálláshelye, s a későbbiekben itt alakult ki a mai falu is. Hont és Pázmány, a későbbi Hont-Pázmány nemzetség megalapítója, s róluk vette nevét a település. A tatárjárás idejéből a településről írásos emlék nem maradt fenn, az 1500-as évekről azonban már fennmaradt néhány adat: a Székesfehérvárról kivonuló török csapatok útjába eső települést a törökök templomával együtt felégették, s az csak a 18. század elején népesedett újra, nagyrészt szlovák telepesekkel….”

Nekünk, azonban, akik itt élünk Pázmándon, a MI FALUNK. Egy település, amelyik 500 éves írásos múlttal rendelkezik, már valóban történelmi léptékű.

2017 a településünk életében ezért kiemelten fontos. A méltó megemlékezés, az emlékezetes ünneplés csak akkor sikerülhet, ha összefogunk, mindazok, akiknek ősei a messzi múlt óta itt éltek, akik Pázmánd díszpolgárai, s akik Pázmándot választották lakóhelyül.

Az Önkormányzat különböző eseményekkel készül az ünnepi évre, amiről nyilvánvalóan a településvezetői majd beszámolnak.

A magam részéről én azért szólok, kérek, és kopogtatok, hogy MI is vegyük ki a részünket a félévezredes születésnapi megemlékezésből. Egy ünnep attól válik ünneppé, hogy az ünneplők együtt ünnepelnek. Kérek minden Pázmándhoz kötődő embert, hogy vegyenek részt az előkészületekben, közösen szervezzük és készüljünk, és legyen Pázmánd 500 éves születésnapja olyan szép, hogy büszkék lehessenek utódaink is erre a jeles eseményre.

 

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek”

/Ady Endre (A tűz csiholója)

 

Merjünk nagyot és bátran tervezni, és összefogva azt megvalósítani. Hajrá Pázmánd! A múlt értékeire alapozva, a jelenben tervezzük a jövőnket!

Kérek tehát mindenkit, civileket és civil szervezeteket, hogy gondolkodjanak el, miként és mivel tudnának hozzájárulni egy sikeres rendezvényhez.

Várjuk ötleteiket, javaslataikat és felajánlásaikat az alábbi személyeknél (a listát és az elérhetőségeket a polgármesterasszony bocsájtotta a rendelkezésemre).

Együttműködésükre számítva, tisztelettel és szeretettel kívánok Pázmánd lakosainak áldott, békés karácsonyi ünnepeket!

 

Hajdú Zsuzsanna
tel.: +36202225458 (email: zsuzsanna@hajdu.dk)

 

Lukács Józsefné: tel.: +36703312819

Kuhinkó Sarolta: tel.: +36205827661

Fodor Petra: tel.: +36204317085

Halász Károlyné Krisztina: tel.: +36304391688


' .