Az éves programsorozat folytatódik

Új folyam V./2. szám

Hosszú cikkben írunk ebben a számunkban az iskola történetéről. Az 1700-as évek végétől van írásos nyoma annak, hogy iskolai oktatásról beszélhetünk Pázmándon. A nagyívű áttekintés mellett persze a jelen kérdéseivel is foglalkozik lapunk, hiszen a tanév első fele véget ért, jönnek a Kempelen napok tanulmányi versenyei, és nemrég farsang is volt a jelenleg 141 tanulóval és négy napközis csoporttal működő pázmándi Kempelen Farkas Általános Iskolában.

Az éves programsorozat_2

Február 9-én a leendő elsős szülők is megismerkedhettek az iskolánkkal, az elsős tanító nénivel. Farsang Attiláné és negyedikes osztálya megmutatták, hogy mit csinálnak sakk-logika órán, ezután pedig Kalászné Fuják Zsuzsanna néptáncórájába pillanthattak be az érdeklődő szülők. Ha­marosan az óvodában látogatja meg a nagycsoportosokat a tanító néni.

Az idei tanévben kicsit rendhagyó módon, péntek délután tartották meg az iskolai farsangi mulatságot. Szerencsére sokan megtisztelték a rendezvényt a jelenlétükkel. Az idén is minden osztály külön készült egy-egy műsorral. Az elsősök egy tücsöklakodalomba röpítették a közönséget, a második osztályosokkal a dzsungel mélyére kalandozhatott a publikum, a harmadikosokkal a vadnyugatra lovagolhattak, majd az alsósok közül a legnagyobbak a bajor vidék szépséges táján mutatták be sörtáncukat a nagyérdeműnek. A felsősök produkciói közül elsőként az ötödikes dzsungel szakács készített ízletes, de felettébb halálos levest az elfogott vadászból, majd a hatodikosok adták elő a János vitéz modern feldolgozását korunk szófordulataival és zenéivel. A hetedikesek fergeteges tánca után a nyolcadikosok egy visszaemlékezéssel kezdték az utolsó iskolai farsangi műsorukat. Ezután nagyon szép és elegáns fellépő ruhában táncoltak. A nézőtéren ülők óriási tapssal jutalmaztak minden produkciót. Amíg az egyéni jelmezesek felkészültek a bevonulásra, addig a szülők süteménnyel, lángossal, teával várták a szereplőket és a közönséget. A zsűri igen nehéz helyzetben volt, mert az idén is sok ötletes, gondos munkát igénylő jelmezes vonult fel, akik között rangsorolni kellett.  A mulatságot pedig természetesen a tombolahúzás zárta.

Az iskolai Diákönkormányzat idén is hálás köszönetét fejezi ki mind a szülőknek és a gyermekeknek, mind pedig a támogatóknak azért, hogy az idei farsangi mulatság sikeréhez hozzájárultak. Köszönik a rengeteg tombolatárgyat, a színes jelmezeket, a tortákat és a sok segítséget! Az osztályfőnökök felkészítő munkáját, az ötletes osztályprodukciókat.

A nyolcadik osztály tanulói február 25-én Takács Péter Márk igazgatóhelyettessel, történelem tanárral és Perjés András igazgató úrral megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól és a történelmi emlékpark emlékkövénél gyertyát gyújtottak.

Emlékeztünk

Március 8. nemcsak a Nőnap miatt volt nevezetes, hanem azért is, mert a Fejér Megyei Pedagógiai Szak­szolgálat Gárdonyi Tagintézménye a mi iskolánkban rendezte meg hagyományteremtő szándékkal az első járási Memória bajnokságot, amelyen a pázmándi diákok nagyon jó eredményeket értek el.

Az éves programsorozat_4

Az első kategóriában (1-2. osztályosok) 2. helyezett lett Keller Károly 2. osztályos tanuló.

A második kategóriában első lett Domak Márk Attila, 2. helyezést ért el Jordán Milán Attila, mindketten negyedik osztályos tanulók.

Az 5-6. osztályosok versenyében első lett Pálfi Petra hatodikos tanuló.

Mind a négyen értékes fejlesztő játékokat nyertek, valamint minden résztvevő üdítőt és csokit kapott.

Az éves programsorozat_3

Közben megkezdődtek a második félév versenyei is. Diákjaink részt vettek a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, a váli iskola versenyén. És mind­eközben buzgón készülnek az iskolánk névadójának tiszteletére rendezett Kempelen Napokra, valamint a környék iskolái által meghirdetett
versenyekre is.

Farsang Attiláné


' .