Óvodai beiratás

Új folyam V./2. szám

Óvodai beiratásTájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Pázmándi Pitypang Óvodába a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24-25 napján (hétfő-kedd) 8 és 17 óra között lehet beíratni.

A 2017/2018-es nevelési évre az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betöltötte, vagy az, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves, és annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló­hatóság igazolvány; a gyermek TAJ kártyája; szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.


' .