Események

Mindennapi kenyerünket… – augusztus 20-ai ünnepségsorozat

Új Folyam 16. szám – 2014.augusztus

Augusztus 20-án gazdag programsorozat színesítette István királyunk, és államalapítás, és az új kenyér ünnepét Pázmándon. A hagyományos szentmisét a csíksomlyói Árvácskák kórus csodálatos éneke tette igazán egyedivé. Az Árvácska együttes 1997 őszén alakult, a csíksomlyói gyermekotthon lakóival, 40 állami gondozott gyerekkel kezdte működését. Azért kapta az „Árvácska” elnevezést, hogy magyarázat nélkül is érthető legyen, kik tartoznak ide. Ma is nagyjából 40 tagja van az együttesnek, de már nemcsak állami gondozottak, hanem más tehetséges gyerekek, fiatal munkatársak is, akik szívesen töltik szabadidejüket zenével. Műsorukon általában egyházi dalokat, népdalokat és popsláger feldolgozásokat hallhatunk hangszerkísérettel.

Az ünnepi szentmise után került sor az önkormányzat hivatalos megemlékezésére, amelynek része volt az új kenyér átadása, a legidősebbek köszöntése és az idei év kitüntetéseinek az adományozása is.

2014 új kenyerét a pázmándi gazdálkodók képviseletében Czakó Tamás adta át a falu polgármesterének. Czakó Tamás és családjának valamennyi tagja aktívan részt vesz a mezőgazdasági munkában, amely nyomán szántóföldjeinket termővé varázsolják. Családjának nő tagjai, élükön feleségével nem csak a hátteret, az otthon melegét biztosítják, hanem aranykalászos gazdaként szakmailag is képzettek a földművelésben. A Czakó családot emellett a közösségért végzett önkéntessége révén is ismerhetjük, így méltón képviselték Pázmánd község gazdálkodóit az ünnepségen.

Czakó Tamás

Czakó Tamás

A polgármester asszony ünnepi beszéde után a legidősebbek köszöntésére került sor. 2012-től Pázmánd Község Önkormányzata minden évben nagy tisztelettel köszönti azokat, akik betöltötték 90. életévüket, illetve elérték a 90 év feletti életkort, hiszen minden év, minden nap Isten ajándéka számunkra is, amelyet együtt tölthetünk velük. Idén Kőszegi Gyulát, Kratancsik Józsefnét, Orisek Bélánét, Pálinkás Imrét, Szanyó Károlynét, Szendrei Józsefnét, Treuer Sándornét, Botos Eleknét, dr. Godál Józsefet, Gyabronka Istvánnét, Keller Károlynét, Kerkuska Gábornét, Kerkuska Imrét és Kovács Istvánnét ünnepelhettük ebben a körben.

Mindennapi kenyerünket_1

Pázmánd Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2014-es évben három személynek adományoz Pázmánd
Községért Érdemérmet. Elsőként Pálinkás Péter vehette át a díjat Dr. Kerkuska Lászlótól. A kitüntetettet hosszú évtizedek óta Pázmánd közösségi életében aktív szerepet vállaló, önzetlen és példamutató életet élő emberként ismerhettük meg. A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja gyermekkora óta, szívén viseli a szervezet sorsát, és munkája révén keményen dolgozik is Pázmánd település tűzbiztonságáért. Különösen nagy odaadással segítette önkéntesként a tűzoltószertár felújítását, szervezte a feladatokat. Pázmánd Község Önkormányzata is mindig számíthat önzetlen közösségi munkájára.

Pálinkás Péter

Pálinkás Péter

A második érdemérmes kitüntetett Lazarovics János, aki pázmándinak született és később a sors visszavezette a falujába közénk gyógyulni és közösséget építeni. Munkája révén a pázmándi Szőlőhegy községünk szerves részévé vált. Szervezésében indult meg a településrész közművesítése, amely az elkövetkezendő években is tartogat még kihívásokat számára. A Szőlőhegyi Baráti Társaság az ô iránymutatásával Pázmánd fő hagyománymentő és éltető közösségeként a Szent Vendel szobor és a Három Kőkereszt felújítását is koordinálta, finanszírozta. Az utcabizalmi hálózat tagjaként területileg a legnagyobb felelősség az ő vállát nyomja és talán a legsokoldalúbb problémákat neki kell önkéntesként megoldania.

Lazarovics János

Lazarovics János

Végül harmadikként lapunk, a Pázmándi hírvivő legaktívabb munkatársa, Várkonyi Péter vehette át a Pázmánd Községért Érdemérmet, aki immáron több évtizede vállal aktív önkéntes szerepet településünk életében. A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben nem csak a tűzbiztonsági feladatokat érzi magáénak, hanem a szervezési- és lobbi tevékenységet is, amellett, hogy az egyesület országos médiában való ismertsége is elsősorban az ő cikkeinek, interjúinak köszönhető. A képviselőtestület különösen kitüntetésre méltónak tartotta azt a hagyománymentő tevékenységét, amely kapcsán valamennyi régmúlt mesterséget, annak képviselőit felkutatta a faluban, s ezt cikkei, szépséges fotói révén megosztotta a lakossággal is. Önkéntes munkája a fiatalok folyamatos tehetséggondozására is kiterjed, a média és a fotózás iránt érdeklődő gyermekeink mentorként tekinthetnek rá.

Várkonyi Péter

Várkonyi Péter

Ezután még az eddigieknél is ünnepélyesebb pillanatokra került sor, hiszen új díszpolgárt avatott Pázmánd Község Önkormányzata, 2014-ben a Pázmánd Község Díszpolgára kitüntető címet adományozta Dr. Farsang Andreának.

Farsang Andrea a földrajztudományok nagydoktora, a Szegedi Tudományegyetem docense, oktatási dékán helyettese, számos kutatási terület, támogatott projekt, publikáció, nemzetközi oktatási tevékenység birtokosa, amellett, hogy elért eredményei ellenére közösségünk talán legszerényebb tagja. Andrea, bár nem tudta, hogy hamarosan ezt a címet szánja részére szülőfaluja, mesélt önmagáról, az indulásról, az alapokról, arról a batyuról, amelyet családja és Pázmánd közössége adott számára, s amellyel a beláthatatlan magasságokat indult el meghódítani.

Új díszpolgárunk számára a legfontosabb az az önbizalom volt, amelyet a szülői minta, támogatás és községünk általános iskolájának nagyon jó alapokat nyújtó oktatása révén vihetett magával. Türelmes szorgalommal tanult, rendszeres látogatója volt a könyvtárnak. Tanárai kérésére, és tudásának megmérettetése érdekében, ha kellett szavalt, ha úgy hozta az élet, akkor matematika, földrajz versenyeken képviselte Pázmándot. Szerteágazó tehetsége a középiskolás évek után specializálódott, és a folyamatos tanulás társa lett életének. Tanár, oktató lett, de mindig megmaradt őszinte egyszerű pázmándinak is, így vált diákjai példaképévé, az Arany Kréta díj kitüntetettjévé. A szakmai segítség mellett az általa nyújtott lelki törődés nyomán fiatal tudósként már több mint 110 szakdolgozat, diplomamunka és 4 PHD disszertáció irányítója lehetett.

Farsang Andrea

Farsang Andrea

Több éven keresztül Andrea vezetésével, a Szölfa és a Tsz segítségével a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak terepgyakorlati, kutatási területe volt Pázmánd. Ez megfizethetetlen tudományos tevékenység egy községnek. Nemcsak idehozta az egyetemistákat, hanem a pázmándi fiatalokat is támogatta Szegeden, saját otthonában fogadva, vendégül látva földijeit. Mindezen méltatás mellett a képviselőtestület nem titkolt szándéka volt, hogy példát állítson a község fiataljai elé Dr. Farsang Andrea személyében, aki nőként, háromgyermekes családanyaként is meg tudta valósítani álmait. Igaz, ahogy Andrea mondta, „mindez nem valósulhatott volna meg egy támogató férj, segítő szülők és jó gyerekek nélkül”.

Táborozás – táborzárás 2014

Új Folyam 16. szám – 2014.augusztus

Az idei nyár bővelkedett programlehetőségekben a pázmándi gyerekek számára. Múlt havi számunkban beszámoltunk már a hittan- és a tűzoltótábor sikeres és gazdag programjairól, a médiatábor újdonsült újságíróinak fényképes riportját pedig közölte is a Pázmándi hírvivő, de ezzel még nincs vége a nyári élmények sorolásának. Az önkormányzat szervezésében zajlott focitábor, a túlélő- és a csajostábor beszámolója augusztusra maradt, csakúgy mint annak összegzése, hányan és milyen élményekkel lettek gazdagabbak a pázmándi srácok közül, akik elutazhattak Zánkára az Erzsébet tábor résztvevőiként.

Túlélték

Tizenhét kalandvágyó táborozóval és jó néhány diákmunkás segítővel vette kezdetét július 14-én a túlélőtábor, ahol rengeteg izgalmas feladat színesítette a gyerekek napjait, miközben hasznos túlélési praktikákkal is megismerkedhettek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A hét folyamán a forrásnál, a szabadban töltött éjszaka bátorságpróbája és a pákozdi Katonai Emlékparkban a rendőrségi bemutató volt a legemlékezetesebb – vallották a résztvevők.

Táborozás_11

Világbajnok hangulatban

Elsősorban a 6-10 éves gyermekeket várta Pázmándon a július 21-25-ike között tartott focitábor, ahol a korosztályos képzésen belül az erőnléti gyakorlati feladatok elsajátítását oktatta az érdeklődő lányoknak és fiúknak sok játékkal és kiegészítő feladatokkal Éger László egykori U14-es magyar válogatott labdarúgó, aki 5 évig edzőként is dolgozott. – A tábor jó hangulatban, 19 fővel zajlott, s külön öröm volt, hogy nem csak pázmándi gyerekek jelentkeztek és vettek részt a foglalkozásokon. Bemutatkozással, a foci VB megbeszélésével indult a napi három edzéssel tarkított tábor. Az egész heti munkát végig két agilis fiatal is segítette, Domak Dániel és Erdô Róbert személyében. Az első napokban Kratancsik Dávid is besegített. A gyerekeknek, az említett fiúknak köszönet, ahogy az önkormányzatnak, az iskolának és a sportegyesületnek is. A végig profi szellemben és „világbajnoki hangulatban” zajló hetet egy rövid edzésbemutatóval zártuk az éppen ráérő gyerekekkel a csajos tábor gáláját színesítve – mondta el Éger László.

Táborozás_2

Csajok színesben

A lányoknak szóló csajos tábor évről évre népszerűbb, s ez minden bizonnyal a változatos, színes programoknak köszönhető. Idén se volt ez másként, igazi konyhatündérek serénykedtek az első napon és finomabbnál finomabb sütiket készítettek, másnap ugyanezek a lányok a kreativitásukat csillogtatták és csipkecsoda babaruhákat varrtak, kézimunkafonalból polipot varázsoltak és egyedi képeslapokat készítettek. Az egész hét mottója a szépség volt, minden ekörül forgott, de a legszebbek mégis maguk az ifjú hölgyek voltak, akik ezzel a szépséggel a közönséget is megajándékozták a hétvégi gálán.

Táborozás_3

Idén százan

Már tavaly is nagyon népszerű és emlékezetes volt gyermekeink körében az Erzsébet tábor, nem csoda, hogy idén még nagyobb volt iránta az érdeklődés. Az önkormányzat igyekezett is mindent megtenni a gyerekek minél nagyobb számban való részvétele érdekében, s ezek az erőfeszítések nem is voltak eredménytelenek, a sikeres pályázatoknak köszönhetően mintegy száz pázmándi gyermek vehetett részt 2014-ben a kormányzat Erzsébet programjában. Voltak táborozni tavasszal a nyolcadikosok, júliusban 35 gyerekünk utazhatott Zánkára egy igazi nyári táborozásra, de a Forma 1-re is szép számmal utazhattak fel egy kirándulás keretében, aminek programjában a box utca meglátogatása is szerepelt. Lesz még egy program ősszel is, s ezzel a 150 pázmándi iskolásból nagyjából száz részt vehetett valamilyen, a kormányzat által szervezett gyermekprogramon, amihez az önkormányzat is támogatást nyújtott.

Záróbuli habpartival

Augusztus 22-én az általános iskola udvara pillanatokon belül szabadtéri mozivá változott. A Pázmánd TV stábja és diákmunkás segítőik egyórás vetítés során mutatták be a táborokról készült vidám felvételeiket. Hangos nevetéssel, tapssal jutalmazták a gyerekek a filmet, majd óriási palacsintázás következett. És bár megint lógott az eső lába, de sem ez, sem az enyhe nyugati szél nem tudta visszatartani ôket attól, hogy önfeledten belevessék magukat a habokba.

Táborozás_10

Szerzők: Éger László – Pázmánd Sajtó, Szabó Hédy
Fotók: Csurgó Dorina,
Csurgó Petra, Éger László,
Sárvári Zsuzsanna

Kivonulás a Paradicsomba

Új Folyam 16. szám – 2014.augusztus

Szekeres Csaba több éven keresztül forgatott filmjét, amely a 21. századi embernek a közösségteremtő képességéről, küzdelmeiről szól, a pázmándiak egy része – akik elfogadták a Hírvivőben is publikált meghívást a művelődési házban megtartott vetítésre – már láthatta. Aki akkor nem jött el, de megnézné, szeptember 3-án megteheti, ezen a napon késő este (23:20-kor) a Magyar Televízió 1-es csatornáján lesz látható a dokumentumfilm.

Gáspár Mátyás pázmándi honfitársunk fia, András, Hawaii-on, a Nagy Szigeten feltette magának kérdést, hogy lehet-e élni a nagy hálózatokon (vízvezeték, elektromos áram, gázszolgáltatás) kívül, és az esőerdő közepén megpróbálta megteremteni azt a részben önellátó, egészében nagyon természetközeli életet, ahol az energiát a napfény, a vizet az eső biztosítja. A film egyik eseményfonala erről a mesefaluról, András és családja, Mátyás és felesége Hawaii küzdelmeiről szól.

Kivonulás a Paradicsomba

De van egy pázmándi vonulat is: Mátyás, aki közösségszervezőként számos olyan kezdeményezésben vett már részt, amely összefogta az embereket egy-egy jó cél érdekében, fia példáját látva – néhány rokongondolkodóval társulva – arra vállalkozott, hogy Pázmándon is létrehozza a Mesefalut.
Sikerült neki? Sikerülhet e egyáltalán?

A rendező, Szekeres Csaba, egy interjúban így vallott erről:

– A történet az álmokról és a valóságról szól. Arra vagyunk kárhoztatva, hogy folyamatosan képleteket gyártsunk a boldogságról. Ez ad reményt, hogy elrugaszkodjunk a hétköznapok talajáról… Volt egy nem mindennapi, különös utazásunk, amikor a Kilauea, a Nagy Sziget vulkánja közelében forgattunk. Besétáltam egészen a lávafolyó torkolatáig, oda, ahol az izzó láva az óceánba ömlik, és láttam, ahogy ez a jelenség túlvilági tájjá varázsolja azt a vidéket. Ahogyan a láva megdermed, lehűl, úgy az óceán vize gőzzé válik, miközben mindent vöröslő fénybe borít a lávafolyó. Ahogy néztem, arra jöttem rá, hogy az álmaink is így viselkednek. Izzón, hatalmas erővel törnek fel a mélyből, aztán amikor találkoznak a valósággal, köddé válnak. De a következő pillanatban újabb álmok születnek, amelyeket ismét lehűt a valóság, és kezdődik minden elölről. Több mint szimbólum a számomra, hogy ettől a helytől a Mesefalu csupán negyedórára van.

Nadapi kultúr kerékpártúra és futás

Új Folyam 16. szám – 2014.augusztus

Civil kezdeményezés keretében kerül sor arra a kultúrával fűszerezett kerékpártúrára és futásra, amely Nadapról indul szeptember 6-án szombaton, de nagy örömünkre Pázmándot is érinti. Maximum 50-50 olyan kerékpáros és futó nevezését várja a szervező Nadapi Karitász Egyesület, akik teljesíteni szeretnék a 22,3 km-es távot. Felhívásukban hangsúlyozzák, hogy a futásra a táv hossza és a szintkülönbségek miatt csak gyakorlott futók jelentkezzenek, a verseny egyébként alkalmas az októberi maratonra való felkészülésre is. Kerékpárral a túraútvonal persze jóval könnyebben teljesíthető.

Nadapi kultúr kerékpártúra és futás

A versenyzők a nadapi templom kertjéből indulnak Pázmánd felé, majd Verebet és Lovasberényt érintve ugyanide érkeznek vissza. Frissítőkről a résztvevőknek saját maguknak kell gondoskodni, azt az indulás előtt leadhatják a szervezőknek, akik kiszállítják az úgynevezett frissítő pontokra, Pázmánd és Vereb központjába, valamint Lovasberénybe is két helyszínre. A túrát, és a beérkezés utáni bográcsozást, palacsintázást követően hangversenyre kerül sor a nadapi Palermói Szent Rozália Plébánián, amin természetesen sportruházatban is részt vehetnek a versenyzők. A műsoron Pitoni, Lotti, Vulpius, Caccini, Mozart, Gounod, Liszt, Orbán és Kodály vallásos témájú zeneművei szerepelnek a Zrínyi Kórus előadásában.

További információk a http://www.bikemap.net/hu/route/2743850-nadap-nadapi-kultur-kerekparos-
es-futotura/ weboldalon.A részvétel ingyenes, de a korlátozott létszám miatt előzetes regisztráció szükséges, amit a https://docs.google.com/forms/d/1UmRgzBqCWScvpDB8KmoYvybNZ41adDGUZbfdUpFzwgc/viewform?usp=send_form linken található jelentkezési lap kitöltésével tehetnek meg a túrán részt venni szándékozók.

Fotókiállítás a művelődési házban

Új Folyam 16. szám – 2014.augusztus

„Elfeledett mesterségek Pázmándon” címmel nyílik fotókiállítás Várkonyi Péter képeiből szeptember 22-én a Hét Forrás Művelődési Házban. Olvasóink hónapról hónapra találkozhatnak Várkonyi Péter fotóival, hiszen ő pázmándi lakosként oszlopos és nem utolsó sorban önkéntes munkatársa a Pázmándi hírvivőnek, minden számban jelennek meg cikkei, képei.

Fotókiállítás_1

Péter ötlete volt hosszú hónapokkal ezelőtt, hogy gyűjtsük össze és örökítsük meg az utókornak mindazokat a régi, ma már sajnos kihalófélben lévő mesterségeket, muzeálisnak is mondható szerszámokat, földművelési- és háztartási eszközöket, amelyeket már csak egy-egy régi mesterember ismer, őriz, képvisel a faluban. Az ötletből 14 részből álló cikksorozat született érdekes mesékkel, szép és beszédes illusztrációkkal, s most, hogy a sorozat véget ért, a képeket tematikus kiállítás keretében is megtekinthetik a Pázmánd tradicionális értékei iránt érdeklődők egészen október 10-éig.

Fotókiállítás_2

Fotókiállítás_3

Fotókiállítás_4

Táborból nem árt a sok…

Új Folyam 15. szám – 2014. július

Napközis, hittan, tűzoltó, média, foci, csajos, túlélő, és akkor még az Erzsébetről nem is beszéltünk. A felsorolás azokat a nyári táborokat jelzi, ahol a pázmándi gyerekek a szünidőt tölthetik, megfizethető áron, napi háromszori étkezést biztosítva a gazdag programok és a felejthetetlen élmények mellé. Halljuk hát az élménybeszámolókat, hármat most, hármat pedig a következő, az augusztusi számban nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Hittan tábor

Az idei hittan tábor a Plébánia udvarán és a Művelődési Házban már a sokadik alkalom volt, amely iránt most is nagy volt az érdeklődés, 36 gyermek és 12 felnőtt segítő vett részt a színes programokkal tarkított eseményen.

Hittan tábor_1

Hétfőn a gyermekekkel részt vettünk a tábornyitó szentmisén, ahol lelkesen tapsoltak és énekeltek. Egész nap kézműveskedtünk, csapatokra osztva lelkesen festették a csapatzászlót, menetlevelet gyártottak a szerdai „kis falukerülő túrához” a gyermekek. A bibliai neveket viselő csapatok előadták a neveikhez fűződő szentírásbeli történeteket. Csapataink nevei: Ferenc pápa, Sámson, Mózes, Angyalok.

Kedden Székesfehérvárra mentünk, ahol a mozizás után pizzáztunk és fagyiztunk is, szerdán pedig a lelkes csapatok elindultak a csapatzászlóval, énekelve, csatakiáltással a „kis falukerülő túrára”. Ügyesen vették az akadályokat, ugróköteleztek, puzzle-t raktak ki, célba dobtak, kincseket kerestek, kóstolgattak. Sajnos történt baleset is ezen a napon. Megsérült csapattársunknak ezúton is jobbulást kívánunk.

Csütörtökön a veresegyházi medveparkban meglátogattuk a medvéket, farkasokat. Ezután a budapesti Hajógyári-sziget nagy játszóterén próbálhattuk ki a csúszdákat, játékokat.

Pénteken délelőtt akadályversenyen mutattuk be ügyességünket a plébánia udvarán. Volt lufi borotválás, hulla-hopp karikázás, különböző mókás ügyességi feladatok. Délután megrendezésre került a „Tábor hangja” tehetségkutató verseny. Mindenki megmutathatta tánctudását, zseniális ének-, illetve hangszer tudását. A táborzáró szentmisén már érződött az egész heti énektanulás, amit nagyon élveztek a gyerekek.

Mindent egybevetve nagyon jól sikerült a hét. Külön köszönet a segítőknek és a szponzoroknak, a Székesfehérvári Egyházmegyének, az önkormányzatnak és Horváth István vállalkozónak. Köszönetet mondunk azoknak a szülôknek, nagyszülôknek, akik pl. gyümölccsel, felszereléssel járultak hozzá a táborhoz.

Kratancsik Anna

Az újságtól a filmig

A médiatáborban kicsit több a kísérletezés és kevesebb a hagyomány, hiszen ez még viszonylag új műfajnak számít Pázmándon. De mivel a falu lakossága több platformon is tájékozódhat a friss hírekről, a gyerekeknek is volt mivel ismerkedniük, sőt, alkalmuk nyílt tevékenyen is részt venni a médiumok előállításában.

Az első nap médiaismeretekkel kezdődött, hiszen mindenki számára ismerős ez a szó, de vajon tudjuk-e valójában, hogy mit is jelent a média? És hogy hány fajtája van? És hogy melyik miről szól, milyen eszközökkel dolgozik, hogyan tájékoztat és egyáltalán mit is jelent tájékoztatni és tájékozottnak lenni? Kérdés volt bőven, de szerencsére válaszok is születtek, s az elmélettől hamar eljutottunk a gyakorlatig, az első cikk és tudósítás megírásáig, a fotós alapismeretek után az örömteli fényképezésig, a kamerával való ismerkedéstől magáig a filmezésig.

Média tábor a virágos Pázmándon_2

Persze játékok is tarkították a foglalkozásokat, hiszen a kommunikáció izgalmas játék is egyben, a nyelvi játékok sokszor érdekesebbek, mint egy drága társasjáték. És mivel egy pólótrikó is lehet médium, ha információt hordoz és közvetít, a média tábor pólójának elkészítése igazi kreativitást és médiamunkásokat igényelt. Terveztünk logót, elemeztünk és válogattunk fotókat, s hogy mindez milyen jól sikerült, erre egy bizonyíték már ebben a lapban is olvasható, hiszen a Virágos Magyarországért Mozgalom szakmai zsűrijének pázmándi látogatásáról a média tábor kis riportereinek tollából olvashatnak tudósítást kedves olvasóink a 9. oldalon, s a képeket is a kis fotós jelöltek készítették. A hét folyamán egy film is készült, amit persze mindenki láthat majd a tévében és a neten is, s aminek minden munkafázisában szakértő vezetés mellett részt vettek a média táboros gyerekek.

Az újságtól a filmig_4

-dy

Tűzoltók lesznek?

Mászóöv, létra, sugárcsövek, lámpák, feszítővágó. Sok-sok érdekesség, amellyel megismerkedhettek az immáron hatodik alkalommal megrendezett tűzoltó tábor résztvevői a nyári vakáció második hetében. Harmincöt diák „költözött” be a pázmándi tűzoltószertárba egy hétre, hogy Domak Tiborné, Zsuzsa néni vezetésével és a segítőkkel, Füzesiné Tóth Andreával, Nyáriné Dani Anitával, Lőrinczné Mező Katalinnal és Hersits Ramónával egy kalandos, sok érdekességet rejtő öt napot töltsenek el az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Pázmánd táborában.

Tuzoltok lesznek_2

– Az első tűzoltó tábor hat éve volt, aztán évről évre ismétlődött. Kezdetben nem is itthon voltunk, Veszprémben, Füzesabonyban, Velencén és Letenyén is jártunk vendégségben – kezdi Zsuzsa a történetet. – Én vittem őket kísérőként, s azt tapasztaltam, hogy mindazokat a programokat, amiken részt vettünk, itt a faluban, a magunk erejéből is meg tudjuk csinálni, így hát önállósultunk, s örömmel mondhatom, hogy a siker nem maradt el.

A tények magukért beszélnek, elolvasva a tábor egyhetes programját, szünet nélkül követték egymást az események. Az alaphangulatot az első napon megtartott zászlófelvonás adta meg, s ez a zászló végig lobogott, jelezve a közösség együttlétét.
– Ellátogatott hozzánk a gárdonyi rendőrség egyik szakcsoportja és nagyon érdekes előadást tartottak a bűnmegelőzésről. A gyermekek szinte falták a sok izgalmas történetet – folytatja Zsuzsa.

Tuzoltok lesznek_1

– Akárcsak a tűzoltók életéről másnap tartott vetített képes előadást. Egymást követték a jobbnál jobb programok, ha kellett gyalogoltunk, de bringára is pattantunk és Velencéig meg sem álltunk. Terveztünk címert, a gyerekek megismerkedtek a tűzoltó versenyek programjaival is. Megtekintettük a nagytétényi szoborparkot, a kerékpártúrán kívül sétahajókázni is voltunk a Velencei-tavon. Nagy várakozás előzte meg a budapesti repülőtéren a tűzoltó laktanya látogatást, és nem is csalódtunk. Nagyon szép fogadtatásban volt részünk…

A gyermekek még az irányítótorony tetejére is felmehettek, pedig erre csak nagyon ritkán adnak engedélyt. Kattogott a fotó masina, csaknem mindenki nyomogatta a telefont is, mint fényképezőgépet, hogy megörökítse az élményt. A látvány a tetőn lélegzetelállító volt, be lehetett látni az egész repteret, ahogy fel-és leszállnak a gépek. Maradtak volna, ki tudja meddig, de menni kellet egy másik érdekes helyszínre, a speciális tűzoltójárművek szertárába.

– Akkora a kereke, mint én vagyok! – harsogta az egyik kisgyermek csodálkozva. – Mekkora ereje lehet ennek a monstrumnak! – kiáltott fel a másik.

Nagy hatással volt valamennyiükre, hiszen ennyi különleges jármûvet nem igen lehet látni a hétköznapokban, hát még Pázmándon! A kirándulás a repülôtéren a skanzenben ért véget. Régi repülőgépeket lehetett megcsodálni és csaknem „felszállni” velük – persze csak a gondolatban –, hiszen volt, amelyikben még a pilótafülke műszerei is „jeleztek”.

– Nagy érdeklődés övezte a Mentőszolgálat Központjában és a Mentőmúzeumban tett látogatásunkat is. Csoda csodát követett, a gyerekek az egyik ámulatból a másikba estek. Akárcsak a Parlamentben történt látogatáson, ahol betekinthettünk, ha nem is a napi politikába, de az ország vezetőinek életkörülményeibe. A korona megtekintése a nap fénypontja volt – mesél tovább Zsuzsa.

– Azt hiszem, elértük a célunkat, mert a gyermekek nemcsak jól érezték magukat, de rengeteg ismeretet is szereztek a hét folyamán. Ez is volt a célunk, amikor a programot összeállítottuk. Olyan jól sikerült minden, hogy a gyerekek egyik nap sem akartak hazamenni…
Jövőre is lesz tábor, lesznek újabb érdekességek egy év múlva is! A fotók, az emlékek maradandóak, azt pedig csak remélni lehet, hogy az élményeket nemcsak a képek őrzik, a táborok igazi sikere az lesz, ha valamelyik egykori diák jó pár év múlva felvételét kéri a hivatásos tűzoltók közé. Ahogy erre is volt már példa!

Tuzoltok lesznek_3

E. Várkonyi Péter tábori
beszámolója

Médiatábor a virágos Pázmándon

A pázmándi médiatábor első napjára esett a Virágos Magyarországért mozgalom bíráló bizottságának látogatása falunk önkormányzatának hivatalában. Az alkalomhoz illően a Pázmándi hírvivő újdonsült munkatársa, Korondi Réka nyolcadikos tanuló kapta mikrofonvégre Tamás Ádámot, a szakmai zsűri egyik tagját.

Média tábor a virágos Pázmándon_1

Milyen munkát végez a bizottság Pázmándon?
Egy előre meghatározott szempontrendszer szerint vizsgáljuk, hogy a falu tavaly óta mennyit fejlődött a virágos területek, a zöld, parkosított felületek és a turisztikai célpontok tekintetében.

Mióta működik Magyarországon ez mozgalom?
– 1994-ben csatakozott hazánk ehhez a kezdeményezéshez, amelyen korábban csak nyugati országok vettek részt, Magyarország volt az első, amely a volt szocialista országok közül jelentkezett.

Mit kapnak a díjazottak?
Falvak és városok indulhatnak a versenyen, s a győztes falu és város részt vehet az európai megmérettetésen is.

Mikor van az eredményhirdetés?
Október első felében derül ki, melyek a legszebb, legvirágosabb hazai települések.

Milyen helyszíneket járnak be Pázmándon?
Meglátogatjuk a Kálváriát, az iskola- és az óvoda udvarát, a Fehér Keresztet és az Emlékparkot, és kimegyünk a forráshoz is.

Szerző: Korondi Réka és
Nyúl Brigitta
Fotók: Bábel Krisztián (Zek) és
Hegedűs Karcsi

Nyári kulturális fesztiválok a Dunántúlon

Új Folyam 15. szám – 2014. július

Többször jutott már eszembe, hogy ha valahol, hát itt a szomszédos Váli-völgyben kellene rendezni egy fesztiVÁL-t, de úgy tűnik, ehhez egyelőre nem akad szervező. Pedig ezt még túlzottan népszerűsíteni sem kellene, a neve önmagában eladná… De ahol nincs, ott ne keress, más megyébe kell átrándulniuk a pázmándiaknak ahhoz, hogy kulturális étvágyukat csillapítsák. Mondjuk, nem panaszkodhatunk, van hová! A teljesség igénye nélkül felvillantunk néhány, a nyári hónapokban megrendezett fesztivált…

Nyári kulturális fesztiválok a Dunántúlon_1

Kammermusikfest is Volt…

Július első napjaiban szinte mindenki a soproni VOLT fesztiválra koncentrál, annyit szajkózták, hogy nem volt nem volt nehéz megtanulni a „mindenütt jó, de legjobb Sopron” szlogent. Pedig onnan nem is olyan messze – igaz, már a határ túloldalán, a Kőszeg melletti Lékán – immár 33 éve minden évben „Kammarmusikfestet,” azaz kamarazenei fesztivált rendeznek, ahova még a császárvárosból és Grazból is buszok indulnak, annyira népszerű. Továbbmegyek: még Pázmándon is élnek olyanok (pl. jelen sorok írója), akik évről évre már februárban lefoglalják helyüket a lékai vár fantasztikus lovagtermébe, és a bazilika szépségű helyi plébániatemplomba. Lockenhaus (és most direkt neveztem határon túli nevén) nem volt annyira hűséges város, mint Sopron, az itt élők bizony az elszakadásra és az Ausztriához való tartozásra szavaztak 1920-ban. Ám ez ma már nem jelent gondot a fesztiválozóknak, megállás nélkül hajthatunk át a határon, ha a Gidon Kremer által 1981-ben útjára indított, és azóta évről évre megrendezett kameramuzsika koncertekre kíváncsiak vagyunk.

Volt BalatonSound, lesz Sziget

Aki zenéből a kevésbé komoly műfajokat kedveli, az a lékai fesztivál idején Sopronban volt, onnan pedig szinte közvetlenül Zamárdiba kirándult, mert a Sziget-feeling itt folytatódott. Igen, a soproni Volt és a Balaton Sound tulajdonképpen az augusztusi Sziget Fesztivál „előzenekarai”, bár az igazán vájt fülűek azt mondják, hogy az utóbbi években ezek a kiegészítő fesztiválok a NAGY fejére nőttek, sokszor olyan zenekarok lépnek fel Sopronban vagy Zámárdiban, amelyekért távoli országokból is idezarándokolnak a hívők. Az idei „kicsit sáros” BalatonSound sztárja volt például a chicagói Felix Da Housecat, a Harlem ikonná váló énekesnője, Azealia Banks, az amerikai rapper, Wiz Khalifa, végül, de egyáltalán nem utolsó sorban ismét a Sound vendége volt a legendás DJ, David Guetta.

Nyári kulturális fesztiválok a Dunántúlon_4

VeszprémFest

A VeszprémFest légvonalban nagyjából ugyanakkora távolságra van falunktól, mint Zamárdi, ide is érdemes ellátogatni, pontosabban érdemes volt illetve lett volna, a veszprémi nyári programsorozat július 20-án a Magyar Jazz Napjával zárult. A 2014-es VeszprémFesten fellépett a grúz születésű brit énekesnő, Katie Malua, aki több, mint 11 millió eladott albummal, 1 millió koncertjeggyel, 56 platina lemezzel büszkélkedhet, elhozta legnagyobb slágereit a Vaya Con Dios együttes és Dés László, az pedig már hagyomány, hogy felléptek a Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjai… És mindez csak néhány példa a több, mint harminc különféle kulturális csemegéből.

Nyári kulturális fesztiválok a Dunántúlon_3

Művészetek Völgye

A Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjainál engedtük el Veszprémet, velük együtt ugorjunk hát át a közeli „Völgy”-be, mert ott is fellépnek. Ma már mindenki tudja, hogy a VÖLGY Kapolcs és környéke, az idén konkrétan Kapolcs, Taliándörögd és Vigándpettend, ahol Magyarország legnagyobbnak tekintett összművészeti fesztiválját rendezik meg július 25. és augusztus 3. között. Van aki csak bóklászik a mesterségek utcáiban, vagy épp kürtös-kalácsot majszol, mások a délutáni-esti programokra koncentrálnak, lesznek formabontó kulturális beszélgetések, versmondó délutánok, komoly (és komolytalan) zenei hangversenyek, standup fellépések, interaktív játékok, színházi előadások… (A részleteket lásd www.muveszetekvolgye.hu/)

Ördögkatlan fesztivál

S ha már a színházat említettük, muszáj átruccannunk egy másik völgybe is, a Villány környéki (Nagyharsány, Kisharsány, Palkonya, Beremend) Ördögkatlanba, az augusztus 5-én kezdődő 7. Ördögkatlan fesztiválra. Ez egy tipikus „mezítlábas” fesztivál, amelynek még a hírnökei is (a programfüzet osztogatói) mezítlábasok, legalábbis ilyeneket kerestek…

Az Ördögkatlan is sok mindent kínál, nagyban hasonlít a tőle mintegy 230 kilométerre északra rendezett kapolcsira, de amiben különösen erős, az a színház. Olyan sikerdarabok vendégszerepelnek itt, amelyekre fél évvel előre nem lehet jegyet kapni: például Pintér Béla és Társulata a Titkainkkal, a Katona József Színház A mi osztályunkkal.

Különféle produkciókkal vendégszerepel a lengyel Teatr Na Walizkach és Walny Teatr; a kaposvári Csiky Gergely Színház és a Pesti Magyar Színház koprodukciójában állítja színre Jan Fosse Tél című darabját Bérczes László, Haumann Péter pedig aki ezt a „monodrámát” lassan fél évszázada adta először elő, itt is elmondja Szókratész védőbeszédét. A színház műfajába tartozik a Hrabal Vurstli, a Watta Cirkusz, a Bóbita Bábszínház vagy a különböző költőkhöz kapcsolódó versmondó estek is. A Katona József Színház a szabadkai Népszínház magyar társulatával egy egyedülálló produkcióra szövetkezett, aki teheti, ne hagyja ki ezt se. És még mindig nem sikerült felvázolnunk a teljes képet, a sok-sok más izgalmas színházi élmény mellett mesélnünk kellene még a koncertekről, a kiállításokról, a családi programokról, a filmekről… Talán a legjobb, ha egy webcímet adunk itt is közre: http://www.ordogkatlan.hu.

Zene-bona

Az Ördögkatlan közelében, Pécsen is volt az idei nyáron fesztivál, ahol az utcazenészek mérhették össze tudásukat, míg Fehérváron „végül is ez van a legközelebb Pázmándhoz” július 30.-tól augusztus 2.-ig FEZEN lesz, no meg augusztus 20.-át megelőzően Koronázási Ünnepi Játékok. A FEZEN 2014-en a skandinávok próbálnak egy kis északi fuvallatot hozni a forró nyárba: itt lesz a legendás svéd Europe, és a finn énekesnő, Tarja Turunen. A nulladik napon egy texasi banda „ a Hellyeah „játszik „parasztmetált”. Természetesen magyar fellépők is lesznek, többek közt a Punnany Massif, az Irie Maffia, vagy a Quimby, akikkel egyébként találkozhatunk az Ördögkatlanban is. (Bôvebben: http://www.fezen.hu/)

Nyári kulturális fesztiválok a Dunántúlon_2

Bizonyos, hogy nem mondtunk el mindent, érdemes keresgélni további programokat a következő napokra/hetekre az interneten, hiszen nyár van, testünk-lelkünk igényli a feltöltődést!

V.J.A.

Tanévzáró és ballagási ünnepség az iskolában

Új Folyam 14. szám – 2014. június

Izgalmas utolsó napok, áció, káció, akáció, és végre vakációóó! Az iskolának vége, van akinek csak a nyári szünet erejéig, van akinek – legalábbis általános iskolai formában – örökre. A gyerekek szép ünneplő ruhában álltak az árnyas fák alatt és hallgatták az igazgató úr tanévzáró búcsúbeszédét.

Tanevzaro_3

„Kedves Gyerekek!

Mielőtt értékelném egész éves tanulmányi munkátokat, emlékeztetlek benneteket arra, milyen elhatározással kellett nekiindulni szeptemberben a tanévnek.

Mindenkit arra kértünk, jól jegyezze meg azt, hogy a tanulás vezet a tudáshoz, a tudás az ember szabadságához. Tudással az ember mindent elérhet. Szeretném megdicsérni mindazon tanulókat, akik megfogadva az intelmeket, kiemelkedő és jó tanulmányi eredményt értek el ebben a tanévben.

Idén 154 tanuló járt iskolánkba, közülük 16-an kitűnő, 33-an jeles és 54-en jó eredményt értek el. A 17 kitűnő tanuló név szerint:
Az első osztályban kiválóan teljesített Szendrei Eszter Boglárka, a második osztályban kitűnő lett Czakó Balázs, Czakó Bori, Lovistyek Kitti, Pintér Noémi, Reichenbach Flóra, Takács Ilona Anna. A 4. osztályban Molnár Fanni, az 5. osztályban Czakó Anna, Domak Balázs és Gránitz Eszter lett kitűnő. A 6. osztályban Lőrincz Ádám, a 7. osztályban Czakó Petra, Bárándi Ádám és Vagyóczki Petra, a 8. osztályban Domak Kata, Gránitz Nóra és Stein Andor végeztek tiszta ötös eredménnyel. Ez a sok szép bizonyítvány azt is jelenti: a Kempelen Farkas Tagiskola 154 diákja teljesítette tanulmányi kötelezettségét és felsőbb osztályba léphet. 52 tanuló kap jutalomkönyvet és nagyon sokan kapnak még elismerő oklevelet a bizonyítványuk mellé.

Tanevzaro_1

A nyolcadikosainkra is büszkék vagyunk, hiszen majdnem mindannyian érettségit adó középiskolába kerültek, heten gimnáziumban, tizenegyen szakközépiskolában és hárman szakiskolában tanulnak tovább. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket, és szép emlékeket visznek magukkal iskolánkból.

Tanulmányi eredményetek mellett ebben az évben különböző szaktárgyi és sportversenyeken is kiválóan szerepeltetek.
12 iskolák közötti versenyen 130 tanulónk szerepelt, 8 megyei szintű versenyen 67 tanulónk, 5 országos versenyen 21 tanulónk vett részt és ért el kimagasló eredményeket.”

A jók közül a legjobbaknak könyvjutalmakat adott át Domak András, a Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány elnöke, aki a hagyományoknak megfelelően a legeredményesebb tanulókat jutalmazta. Ezután az igazgató úr a szülőkhöz fordult.

„Kedves Szülők!

Önöknek is gratulálok ezekhez a szép eredményekhez. A tanévben elért sikerekről az iskola honlapján tájékozódhatnak. Köszönöm segítségüket, mellyel rendezvényeinket, tanulmányi kirándulásainkat és sportversenyeinket támogatták. Segítették az iskola működését, szépítették a gyermekek környezetét, bekapcsolódtak iskolánk programjaiba. A tanév egyik legkiemelkedőbb önkormányzati és szülői rendezvénye a jótékonysági bál volt, melynek 140.000 Ft-os bevételéből sakk-készleteket, sakk-logika- és oktatási segédeszközöket, logikai játékokat vásároltunk, amelyek nagymértékben segítették a gyermekek egyéni fejlesztését.

Ezúton szeretném megköszönni a szülői közösség vezetőinek, az alapítvány vezetőjének és tagjainak önkéntes tevékenységét, szervező munkáját és támogatásukat. Köszönet az IKSZT dolgozóinak, a Pázmándi Sportegyesületnek valamint az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek egész évben nyújtott segítségükért.”

Tanevzaro_2

Végül Perjés András, a tagiskola igazgatója kollégáinak mondott köszönetet a tanév eredményességéért, a sok törődésért, szeretetért, amellyel tanítványaikat nevelték, tanították ebben a tanévben is. A tanítók, tanárok áldozatos munkáját egy Kálmán Attilától idézett gondolattal jellemezte az intézmény vezetője:

„Nevelni többnyire csak személyes életpéldával lehet. Következetességgel, igényességgel, türelemmel és szeretettel gyermeket, felnőttet egyaránt.”

 

A legsikeresebbek

Négy év során végzett kiváló tanulmányi eredményéért könyvjutalmat kapott Molnár Fanni.

Nyolc éven keresztül tanúsított kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért elismerésben részesült Gránitz Nóra és Stein Andor.

A Zrínyi Ilona matematika verseny legeredményesebb pázmándi tanulója Stein Andor, aki a megyei versenyen 11. helyezett lett, felkészítő tanára Varga Istvánné.

Angol egyfordulós országos levelező versenyen iskolánk csapata első helyezést ért el. A csapat tagjai: Farkasfalvi Alexandra, Gránitz Nóra, Kovács Viktória és Stein Andor 8. osztályos tanulók voltak, felkészítőjük Vető Katalin tanárnő.

A megyei Teleki Pál földrajz verseny 2. helyezettje a 8. osztályos Kovács Viktória lett. Felkészítő pedagógus: Wagnerné Orisek Judit.

A Bendegúz nyelvész megyei fordulón Stein Andor 6. lett.

A Bendegúz Tudásbajnokság megyei versenyén iskolánk több tanulója is jól szerepelt, ezért a Szegeden megtartott országos versenyen is képviselhették megyénket, iskolánkat. Először a megyei eredmények:
Stein Andor 8. osztályos magyarból és matematikából első, Kovács Gergő Márk 6. évfolyamos tanuló természetismeretből első, Gránitz Nóra nyolcadikosunk matematikából második helyezés ért el.
Felkészítők: Domakné Tóth Edit, Reichenbach Ottóné, Varga Istvánné és Wagnerné Orisek Judit tanárnők.

A gyerekek az országos versenyen is megállták helyüket: Stein Andor magyarból tízedik, matematikából hatodik, Gránitz Nóra matematikából hetedik helyen végzett.

A felsorolt megyei és országos versenyeken való eredményes szereplésért könyvjutalmat vehetett át Perjés András tagiskola vezetőtől: Kovács Gergő Márk, Farkasfalvi, Alexandra, Gránitz Nóra, Kovács Viktória, Stein Andor.

A Bendegúz Akadémia kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért jutalomban részesítette Varga Istvánné tanárnőt.
Az országos szépíró verseny döntőjén 4. helyezést ért el Hibácska Zsófia 6. osztályos tanuló.

A sport terén is szép sikereket értek el iskolásaink. Szivacskézilabdázóink sikeresen szerepeltek a tanév során. Soponyán megyei U8-as bajnokságot nyertek meg.

Hibácska Blanka 6. osztályos diákunk az elmúlt évek kiemelkedő kézilabda tevékenysége eredményeként felvételt nyert a Magyar Nemzeti Kézilabda Akadémiára, tanulmányait így szeptembertől Balatonlellén folytatja. Emlékül stílusosan egy labdát vehetett át az igazgató úrtól.

Gratulálunk minden díjazottnak és mindazoknak, akik a különböző versenyeken mindent megtettek azért, hogy jól szerepeljenek. Külön elismerés illeti azokat a 8. osztályos lányokat, akik a különbözô rendezvények mindegyikén szereplésükkel képviselték a pázmándi Kempelen Farkas Tagiskolát: Balogh Barbara, Domak Kata, Domak Melinda, Kolonics Dóra, Veilandits Nóra.

Ballagtak a méhecskék is

Új Folyam 14. szám – 2014. június

Huszonkét méhecske csoportos kisgyermek ballagott el óvodánkból egy nagyon szép ballagási ünnepség keretében május 31-én. Akiket büszkén, bátran engedünk utukra: Gáncs Vanda, Hibácska Gellért, Keller Károly, Kemény Szabolcs, Lukács Rebeka, Nagy Zsombor, Németh Máté, Maráz Mátyás, Orisek Kata, Pálfi Dávid, Pintér Benedek, Rácz Roland, Szabó Zsanett, Szedlák András, Szekeres Artúr, Szekeres Lóránt, Szendrei Ádám, Takács Janka, Tilli Dalma, Varga Balázs, Virányi Róbert, Zámbó Zsombor. Reméljük, mindannyian megállják a helyüket az iskolában, és szüleik büszkék lesznek rájuk.

Ballagtak a mehecskek is

Búcsúztok az óvodától:

„Másé lesz a jeletek…
Itt marad a mackó, nyuszi,
Nem játszik már veletek.”
Kívánjuk, hogy lépteitek
Sikeresek legyenek,
S mint a szorgos méhecskék,
Érdemeket gyûjtsetek!
Ezt kívánják nektek az
óvó nénik!

Eredményes év

Új Folyam 14. szám – 2014. június

Eredmenyes evAz óvodai szülői munkaközösség 2013/2014-es nevelési éve is tevékenyen telt.
Egész évben számos gyermekprogramot tartottunk az óvó nénikkel közösen.
A családi délutánok alatt rendezett süti vásárokból összesen 69.000 forintunk lett, az óvodai farsangra sütött sütikből és a büfé bevételéből összesen 228.000 forint érkezett a kasszánkba.

Az önkormányzat által szervezett jótékonysági bálból 252.000 forintot kaptunk.

A szülői munkaközösség ezen bevételekből, valamint egy vállalkozó által felajánlott összegből régi álmát valósította meg. Sikerült egy szép fészekhintát vásárolni az óvoda udvarára, melyet a gyermekek Gyermeknapon már birtokba is vehettek.

A szülői munkaközösség köszönetet szeretne mondani az elmúlt évben lelkes, kitartó, és áldozatos munkájáért: Takács Jánosnénak, Orisekné Varga Katalinnak, Villányi Ágnesnek, Némethné Tíber Mónikának, Lukácsné Sipos Szilviának, Kadlicsek Beatrixnek és Rácz-Lovízer Anikónak.

Köszöntet szeretnénk még mondani minden óvó néninek, dajka néninek, konyhás néninek, szülőnek, nagyszülőnek és valamennyi önkéntes segítőnek, akik bármilyen formában támogatták munkánkat az év során. Várjuk a segítő kezeket a következő nevelési évben is.

' .