Önkormányzati hírek

Mikorra várható a sportközpont nyilvános átadása?

Új folyam V./2. szám

Megkérdeztük a polgármestert

monikep– Tudom, hogy mindenki türelmetlenül várja a csodaszép új Sportközpontunk átadását – magam is –, de sajnos vannak még adminisztratív kötelezettségek, amiknek eleget kell tenni – kezdi a választ Virányiné Reichenbach Mónika, Pázmánd polgármestere. – Örömmel jelenthetem, hogy az építkezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént, jelenleg az építési napló ellenőrzése folyik a az illetékes hatóság részéről, s ha az megtörtént, akkor folyamodhatunk a használatbavételi engedélyért. Remé­nyeink szerint áprilisban mindenképpen elkezdődhetnek a tornaórák és a sportfoglalkozások.

– Gondolom, a mindennapos használatot megelőzi majd egy ünnepélyes átadó…

– Nem is egy! Háromnaposra tervezzük az ünneplést, egy teljes hétvégét szánunk annak, hogy mindenki örülhessen ennek a megvalósult álomnak. Pénteki napra tervezzük az ünnepélyes és hivatalos átadást a szakállamtitkárság részvételével. Ekkor vehetik először birtokba az iskolás gyerekek a létesítményt, ők fogják majd bemutatni a vendégeknek, milyen sportágak kapnak majd teret a központban. Szombaton a családok is megismerkedhetnek ezekkel a sportágakkal, ekkor a szakedzők kalauzolják majd az érdeklődőket. Ez olyan családi sportnap lesz, amit este a vado­natúj sportközpontban megrendezett jótékonysági bállal fejezünk be. Vasárnap tervezzük felszentelni majd a létesítményt, ekkor egy fiatalos, gitárzenés szentmise is lesz délelőtt, amire szeretettel várjuk a jezsuita rendfőnököt is, a mise után pedig agapéval köszöntjük a résztvevőket.

– A különböző, Pázmándon eddig nem elérhető sportágakhoz megfelelő szaktudást is kell biztosítani…

– Természetesen arra törekszünk, hogy a sportoktatás és az edzések megfelelő szakedzők irányításával folyjanak majd. Már zajlanak az egyeztetések az FTC és Vasas különböző szakosztályaival az együttműködésekről. Itt szeretném elmondani, mekkora öröm számunkra, hogy Pázmánd nagyon modern és komoly és vívófelszerelést kapott, olyat, ami regionális versenyek megrendezésére is alkalmas. A vívás mindhárom fegyverneme elérhető lesz, négy pást áll rendelkezésünkre minden kapcsolódó berendezéssel, ami a vívósporthoz és a versenyekhez szükséges. A megnyitó ünnepségek idejére befejeződnek az egyeztetések a szakosztályokkal és pontos beosztásunk lesz arról is, hogy mely sportágak mikor, milyen keretek között lesznek elérhetők és gyakorolhatók Pázmánd vadonatúj sportközpontjában.

Sportközpont született_2

Szabó Hédy

Óvodai beiratás

Új folyam V./2. szám

Óvodai beiratásTájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Pázmándi Pitypang Óvodába a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24-25 napján (hétfő-kedd) 8 és 17 óra között lehet beíratni.

A 2017/2018-es nevelési évre az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betöltötte, vagy az, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves, és annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló­hatóság igazolvány; a gyermek TAJ kártyája; szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Anyakönyvi hírek

Új folyam V./2. szám

Az elmúlt hónapban ismét gazdag gyermekáldásnak örvendhettünk. Megérkezett közénk Lőrincz Luca (édesanyja Gyovai Petra), Nagy Boglárka (akinek anyukája Zsovák Szilvia), Szabó Vendel (édesanyja Eitel Gabriella), Kovács Bianka (az ő anyukája Elbert Melinda), valamint Simon Kíra Marina (édesanyja Müller Marina Réka). Sok boldogságot mindnyájuk családjának!

Értékekben való fejlődés

Új folyam V./1. szám

Beszélgetés Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszonnyal

„Jézus módszerének a lényege és a célja nem a tömegek minél nagyobb méretű mozgósítása, hanem az egyes személyek életében történő változás: a megtérés volt.” (Gary Chapman)

Értékekben való fejlődésSZNI: A Polgármesteri Hivatal előtt imazászlók jelentek meg nemrégiben. Meglepődtem ezen, de még jobban elcsodálkoztam, amikor megtudtam, hogyan is kerültek ide: Bhutánból érkeztek ajándékba az uralkodó családtól, azzal a céllal küldték, hogy a zászlók Pázmándra áldást hozzanak. Hogyan kerültél kapcsolatba Bhutánnal, ezzel a buddhista, Ázsia délkeleti részén fekvő országgal, ahol GDP helyett a bruttó nemzeti boldogság mutatót mérik?

VRM: Az időközi választás kitűzése előtt, 2013-ban felkért engem Bíró László püspök úr egy előadás megtartására, ennek az előadásnak a témája a boldogság volt. Gondban voltam, hogy én, éppen az időközi választás mélységében, hogyan fogok a boldogságról beszélni. A Bölcsek Tanácsának egyik tagjához fordultam: „Nagy gondban vagyok, mert mit tudnék én mondani? Én csak egy polgármester vagyok, hogyan tudnék én egy hívő közösség előtt a Gellért-hegyen a Szikla­templomban a boldogságról beszélni?” Azt ajánlotta, beszéljek Bhutánról. „Amit te csinálsz, nagyon hasonlít ahhoz, amit Bhután­ban a fiatal király kezdett el jó pár éve.” Nos, akkor kezdtem elmélyedni Bhután­ban. Sok anyagot átnéztem, és tényleg megtaláltam a párhuzamokat azzal, amiben én gondolkozom. 2013. december 28-án volt a Szikla­templom­ban az előadás. Utána már tudatosan a bhutáni boldogságindex alapjain kezdtem elindulni, és a 9 területnek a 33 indikátorát megfeleltetni a saját kis közösségünkre, a magyar-, az európai keresztény kultúrának a sajátosságait is figyelembe véve. Nem egyszerű!

Bhután buddhista vallású, s buddhista a filozófia, az erkölcstan és a közgazdaságtan – teljesen más felfogás –, de mégsem lehetetlen megfeleltetni. Pont azokat fedeztem fel benne, amiket hiányolok a saját területemen. Ezeket a hiányokat úgy tártam fel, hogy elkezdtem azt kutatni, miért nem annyira hatékony az állami berendezkedésünk, a döntéshozatali eljárásmechanizmus, akár egy uniós bürokratikus szervezet, akár a helyi önkormányzati szervezet szintjén. Hogy lehetne ezeket egyszerűsíteni? A civil szféra dinamizmusához képest a kormányzati szektor „belassult”, nehézkes, ám ezért a „nem-dinamizmusért” kárpótlásul nem kapnak nyugalmat sem az ügyfelek, sem az ott dolgozók. Az emberek ebben a szférában boldogtalanok, az elismertség és a megbecsültség hiánya jelenik meg. A motiváltság teljesen hiányzik. Amikor így dolgoznak emberek, akkor természetes, hogy az nem lesz hatékony, nem lesz eredményes. Én azt is visszavezetem ide, hogy könnyebben korrumpálhatók, nem tartják a határidőket, nem érzik magukénak a feladatot – ezzel nem fogjuk tudni megvalósítani a szolgáltató jellegű önkormányzati modellt!

Talán máshogy kéne, talán kicsit spirituálisabban kéne, gondoltam, ami persze nagyon nem európai. Bár most már kezdenek nyitni, a katolikus egyháznak is megvannak már azok a műhelyei, ahol a spiritualitással foglalkoznak, és a fiatal családokat vonzza ez. Előkerül a lelkiség is a szellemiség mellett. Ez a közigazgatási szektorból hiányzik, és örültem annak, hogy a buddhista kultúrában megvan. Ott a közgazdaságtan is ilyen alapon nyugszik.

SZNI: A családokkal kapcsolatban megfigyeltem, hogy nálunk veszélyben a férfiak egyenjogúsága: a családi tűzhely melegéből mintha egyre jobban kiszorulnának a pénzkereső munka peremvidékére. Bhutánban a férfiak hagyományos viselete úgy van kialakítva, hogy a köpeny egy óriási zseb, amely babahordozóként használható.

VRM: Bár azt mondják egyes kutatók, hogy a férfi személyiségében több minden van, ami a spiritualitás felé vinné el, mégis nálunk ma inkább a nők azok, akik ezt művelik, és nyitottabbak a spirituális dolgokra. Itt nem a hókuszpókuszokra kell gondolni, hanem arra a lelkiségre, ami a mindennapok szintjén is megjelenik, például abban, hogy milyen munkakörnyezetben dolgozunk.

SZNI: Miben látod a buddhista kultúra példaértékű lelkiségét, spiritualitását?

VRM: A buddhista kultúrában az értékekben való fejlődés az elsődleges, míg az európaiban az anyagiakban való fejlődés. Sokan képtelenek az értékekben való fejlődést célként kitűzni maguknak. Pedig nem az anyagiak a lényeg, mert lehet, hogy az anyagi fejlődés mellett közben meg emberileg visszafejlődünk. És én ezt figyeltem meg! Amikor például valakit a hatalom szele meglegyint, és emellett az életében az anyagi fejlődésre fókuszál, akkor utána teljesen kifordul magából. A kollégáimon látom szerencsére, hogy az értékekben való fejlődést jobban át tudják venni. Sokat kérdezgetem őket, szűröm a motiváltságukat, szemléletüket. S megfigyelhető, hogy az értékekben való fejlődést kezdik előtérbe helyezni. Attól függetlenül, hogy az elismertségük megvan anyagilag is, mert ez azért kell, hiszen ebből él mindenki. Örülök, hogy ők értékként tekintenek arra, hogy egy átlátható hivatalnak a dolgozói, és ez többet jelent nekik, mintha kétszer annyi jutalmat kapnának az év végén.

SZNI: A bhutáni királynővel hogy kerültél kapcsolatba?

VRM: Személyesen nem találkoztunk, telefonon kerültünk kapcsolatba Barbara Riepl, tiszteletbeli konzulon keresztül. A mostani uralkodónak egy felesége van – az édesapjának még több, és ők mind királynők, és mindannyian a király édesanyáinak számítanak. Érdekes kultúra, és a jelenlegi király ebbe egy nagyon európai szokást vitt be azzal, hogy ő egy feleséget választott, és azt sem az uralkodói házból. Februárban mehettem volna Bhutánba látogatóba, de most fontosabb teendőim vannak a családomban. Majd a Jóisten ad nekem másik lehetőséget, hogy találkozhassak a király feleségével. Persze ez a tevékenységem független a pázmándi hivatalos teendőimtől, Magyarország és a Bhutáni Királyság között nincs is diplomáciai és konzuli kapcsolat. De azt most már tudják az utolsó buddhista királyságban (Bhután államformája demokratikus alkotmányos monarchia), hogy Pázmándon van egy kis közösség, amely szeretné az érték alapú szemléletet átvenni, és tudják, hogy az országban milyen keleti kapcsolatok vannak más környező országokkal, amelyeket ők tudnának hasznosítani például abban, hogy az orvosképzés elindulhasson. A kapcsolatfelvétel a szaktudáson át fog majd zajlani. Ők szeretnék megőrizni egyediségeiket. Elzárt ország, televízió csak pár éve van, a beutazások számát korlátozzák, szeretnék távol tartani az európai kultúrának azt a részét, amelyet ők inkább kulturálatlanságnak vélnek. Amikor a tiszteletbeli konzul asszony Magyarországra jött, akkor ő adta át az imazászlókat, tolmácsolva, hogy ezt ajándékba küldi nekünk a királynő. Az ő hitük szerint ezzel védelmet kap a mi kis közösségünk, és meg tudjuk majd a céljainkat valósítani. Úgy gondoltuk, hogy ennek az ajándéknak a szellemisége – bár nem teljesen azonos a mi hitünk Istenével – hadd szálljon a széllel. A királynő jókívánságai vannak benne, addig kell kint tartani a szabadban, amíg el nem foszlanak, akkor pedig majd kapunk újakat.

SZNI: Tehát számodra bizonyos te­rületeken Bhután mintaértékű. Miben látod még példaértékűségét?

VRM: A bhutániak sokat tanulnak tőlünk, európaiaktól is, de mindig figyelnek arra, hogy a kimunkált spirituális képességek ötvözve legyenek a nyugati tudományokkal. Ők ezzel még többet tudnak hozzátenni a társadalmukhoz, személyiségükhöz, mert ezen a szűrőn át hasznosítják a nyugati tudományokat. Míg mi, európaiak spirituálisan szerintem teljesen fejletlenek va­gyunk. És az a baj, hogy sokszor érdektelenek is a lelkiség irányába. A buddhista kultúrában figyelnek a testi-lelki egészség összhangjára is. Mostanában kezdődik ez a katolikus egyházban is, mi is elhoztunk olyan embert, akivel azért imádkoztunk, hogy a belső szerveink is legyenek egészségesek, hogy tudjunk szellemileg megújulni, hogy tudjuk fejleszteni magunkat. Azt láttam, hogy nagyon újként hatott ez még a templomban.

SZNI: A védikus kultúrában gyökerező életszemléletekben nem öncélú a testkultusz. A lélekhez különböző utakon lehet hozzányúlni, és az egyik út a fizikai testen át való megközelítés. Ez mindenkinek könnyen járható, hiszen a teste és a lélegzetvétele mindenkinek adott, mindig kéznél van. Ráadásul tőlünk, magyaroktól, nem is állt olyan messze ez az út. A Rábaközi kultúrában jógáztak („képpé merevedés”), a magyar javasgyógyászat pedig sok elemet őriz az ayurvédából. Igaz, ezeket a hagyományokat ma már kutatóknak kell feltérképezni, nyelvi emlékekből helyreállítani, a mindennapjainkból kivesztek. Leg­alábbis egy hétköznapi embertől, akinek nem érintkezik a szakmájával, már nem várható el, hogy evidenciabázisként legyen meg nála ez a kultúra. Ahogyan sajnos az sem, hogy a szakralitásokat a mindennapokban élő népi kultúra (mely valamennyire megőrizte a fenti elemeket) ismerője, használója legyen. A önkormányzat részéről milyen csatornákon látsz esélyt arra, hogy a mindennapi életünkbe, közösségünkbe, a családba bekerüljön, hasznosuljon ez a szemlélet, az értékekben való fejlődés, a lelkiség?

Értékekben való fejlődés_5

VRM: Ha megnézzük az említett 9 területet és 33 indikátort, akkor látjuk, hogy nagyon európaiak is. Ezeknek mindent meg lehet feleltetni. A bhutániak által is javasolt kilenc területre kell figyelni, mérni, okokat találni, ezeket csiszolni. Például javítani lehet a mentális egészségen, vagy az alvási időn.

SZNI: Igen, a nyugati kultúra rettenetesen kialvatlan kultúra, még a gyerekek sem alszanak eleget.

VRM: Igen, és ezt sokan nem veszik figyelembe. Pedig megvan, hogy mennyit kellene aludni, és hogyan kell lefeküdni ahhoz, hogy az alvás nyugtató legyen. Az oktatás területén is törekszünk a hasznosításra. Figye­lünk a gyerekek és a szülők fejlesztésére, ezt szolgálja a „Légy tudatos szülő” programunk, a Baba-mama klub, a Babamasszázs, és a meseterápiás előadások. Célunk, hogy ne csak az írástudás, hanem a szellemiség is meglegyen a háttérben. Most dolgozzuk ki, hogy miként tudnánk még hatékonyabban oktani a gyermekeket és olyan hagyományos európai oktatási módozatokat ötvözni a modern irányzatokkal, ahol a kreativitás, a tehetség alapú gondozás, a lemaradók fejlesztése előtérbe kerül. És a gyerekeink boldogsága. Egy boldog gyerekből mindent ki tudsz hozni. Nem száz, de százötven százalékot is. A mi feladatunk megtalálni, hogy egy adott gyerek miben tehetséges. Életek csúszhatnak el, ha nem találja meg a szülő azt, amiben tehetséges a gyerek, és a szülőt ebben kell segítenünk. A végzettség, az általános műveltség és az értékrend legyenek értékalapú. Ne csak tárgyi tudása legyen a gyerekeknek. Ter­mé­szetesen teljesíteni kell az országos elvárásokat is, de mi többet szeretnénk adni a gyerekeinknek, érték alapon. Említeném még az egészség területét is. Tartjuk az Egészség napokat, helyben elérhetők kü­lönböző szűrővizsgálatok. Az idősekre oda tudunk figyelni az utcabizalmi hálózaton keresztül. A társadalmi támasz- és a közösségi kapcsolatok alapja is az utcabizalmi hálózat. Sokszor tudunk orvosokat, kezeléseket ajánlani, persze ez nem feladatunk, de ha tudunk segíteni…

A lényeg: Át kell fókuszálnunk a környezetünkre! Ne a pénzügy köré szerveződjön a gazdaság, a társadalom és a környezettel való bánásmód, hanem fordítva, a környezet legyen a középpontban. A közösségünkre kell fókuszálnunk, azaz a pázmándi lakosok testi-, lelki-, szellemi életminőségére, és utána jön a gazdaság és a pénzügy.

 

Dr. Szilágyi-Nagy Idikó

Imazászló

Az imazászló színes, négyszögletes textildarabok fűzére, melyeken szimbólumokat, tanítóbeszéd-részleteket, jókívánságokat, imákat helyeztek el. Ahogy a szél mozgatja a zászlókat, megsokszorozza az imák és jókívánságok erejét.

Az imazászlók készítése és kifüggesztése a tibeti buddhista irányzatok gyakorlói körében szokás. A buddhizmus 800 körül érkezett Tibetbe. Ezt megelőzően a tibetiek többnyire a bön életszemlélet hívei voltak, eredetileg a bön sámánok készítettek hasonló, színes zászlókat védelmi vagy gyógyító célból. Ahogy nálunk a kereszténység, úgy Tibetben a buddhizmus magába olvasztotta az ősi szokásokat: a buddhista gyakorlók a bön eredetű zászlókra szent mantrákat, jelképes személyeket, szimbólumokat festettek. A különböző színű zászlók meghatározott sorrendben követik egymást, a színek az elemeket jelképezik. Kék: űr (éter), fehér: levegő (későbbi irányzatokban víz), piros: tűz, zöld: víz (későbbi irányzatokban levegő), sárga: föld.

Gyakori félreértés, hogy az imazászlók imákat hordoznak különböző istenségek számára. (Talán abból a félreértésből ered, hogy a védikus kultúrában gyökerező vallásokat „többistenhitként” egyszerűsítik le.) Az imazászlók inkább a Buddha tanítása szerinti gyakorlás tartozékai, az imákat és jókívánságokat szétszórják, így azok minden lény hasznára válnak. (Gautama Buddha valamikor Kr.e. 6. és 4. század között élt. Tanításának egyik központi eleme az, hogy hogyan szabadulhatnak meg a lények a szenvedéstől még ebben az életben. Egyik elve volt, hogy a tant (dharmát) mindenkinek a maga nyelvén kell bemutatni, így tanításai rendkívül sokrétűen megközelíthetők, így például a Négy Mérhetetlenen keresztül. A Négy Mérhetetlen gyakorlása által a gyakorló az isteni lakhelyen születhet újra. A brahma-vihára négy erénye: szerető kedvesség, együttérzés, együtt örvendezés és derű.)

Imazászló

Egy példával bemutatva, az Om mani padme hum (vagy Om mani peme hung)

a tibetiek leggyakrabban használt imádsága, melyet bárki használhat átadás, beavatás nélkül. (Hat szótagos, csatlakozik még a fekete szín.) Jelentése körülbelül: „Nézd csak a drágakövet a lótuszban!”, „A gyöngy a lótuszban van.” Ez a mantra tisztító hatású, minden szótag egy-egy érzelmi szélsőségtől szabadít meg, az alábbiak szerint.

Om: büszkeség, ma: féltékenység, ni: szenvedély, vágy,

pad: előítélet, butaság, me: nyomor vagy a túlságos bírtoklási vágy, hum: gyűlölet, agresszió.

Sok típusú imazászló létezik. A szélparipa például a közelében tartózkodók „szerencséjét” növeli, a rossz végzetet jóra fordítja. Az imazászlón ló látható (Lung ta, azaz „erős/hatalmas ló”), hátán  három lángoló ékszert, ékkövet hordoz. Ezek a (történelmi) Buddhát, a Dharmát (a Buddha tanításai) és a Sanghát (gyakorlók közössége), azaz a Három Menedéket jelképezik.

Egy másik típus a jó egészség és hosszú élet zászlója, melyen a Buddha Hosszú Élet tanítóbeszéde található.

A kívánságteljesítő zászlón pedig egy védelmi ima olvasható, melyet Padmaszambhava gurunak (aki a Buddha tanításait Tibettel megismertette) tulajdonítanak.

A zászlókat nem szegik be, az időjárás hatására a textilek elbomlanak, a szél apró darabonként messze viszi őket, ahogyan az imákat és jókívánságokat is. A megfakult, elhasználódott imazászlókat hagyományosan a tibeti újévkor cserélik le. A régi imazászlókat elégetik, még a füstjét is arra használva, hogy a jókívánságokat terjesszék.

SZNI

A polgármester köszöntője és beszámolója

Új folyam IV./11–12. szám

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48)”

 

Kedves Pázmándiak, áldott ünnepeket kívánok szívből mindenkinek!

móni csereA mai, néhány pillanatig tartó hóesésben elgondolkoztam azon, hogy a fenti idézet, amelyet mottómnak is tekintek, vajon miről szól és kinek, és kik is azok, akik számon kérnek…

Pár hónapja még azt mondtam volna, hogy az, akinek a szükségletein túl a Jó Isten többet adott, attól elvárja, hogy tegyen másokért is. Segítse, gyámolítsa az elesettet, az árvát, és különösen figyeljen a gyermekekre, idősekre, ne csak anyagiakban, de lelkiekben is támaszuk legyen.

Éreztem, hogy rám sokat bíztak, és most elárulok egy titkot. Azon a 2010-es októberi éjszakán egy tűzoltó felkapott kinn a János tanyán, a lángoló tűz utolsó nyomaiként maradt elhaló szikrák füstjében, s felkiáltott: „Te vagy a polgármester!”. Ekkor óriási nyomás nehezedett rám. Öröm helyett a feladatok sokasága kavargott fejemben. Tudtam, hogy a rám bízott lakosság terheinek az átvállalása – amit addig is szívvel lélekkel segítettem –, új formában ölt majd testet. Akkori terveim, vállalásaim (mert kocka fejjel mindig tervezek, rövid-, közép- és hosszú távon is J) sokszorosát sikerült megvalósítani Önökkel együtt közösen.

Még több a megoldásra váró feladat, új célok, fejlesztések, beruházások, hogy jobb, szebb és boldogabb legyen az élet Páz­mándon és az országban. Ezt most már határozottan mondhatom, hiszen több belügyminisztériumi kutatási terület is velünk a „pázmándi minta önkormányzati- hivatali település-menedzsmenttel” foglalkozik. Meghívottként veszek részt az üléseken, és az ország öt nagyvárosában kértek fel minderről beszámolni, átadni a tapasztalatainkat. Új úton járunk, amelyben legfontosabbnak a tiszta és átlátható gazdálkodást tartom. Minden fillérért megdolgozunk, és előbb levelezünk hónapokig, semmint kifizessünk jogtalannak vélt követeléseket. Ötéves kitartó, kemény munka volt amögött is, hogy az EON által, szerződés nélkül kiszámlázott 6,9 milliós követelést – minden fórumot megjárva – nullára szorítsuk le. Köszönöm ebben Tóth László elnök úr, és Sárkány Zoltán alpolgármester úr segítségét.

Visszatérve a kezdő idézethez – „akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon” – számomra a Jó Isten fele való elszámoltatásomat fogalmazta meg. Az életben azonban azt tapasztaltam, vannak, akik erre néha méltóbbnak érzik magukat és mindenhatót játszanak. A terhek átvállalása helyett a számonkérések egyszerűbb mezején keresnek saját zajos és tomboló lelküknek megnyugvást. Belőlük is sokat fejlődtem. Hálás vagyok azoknak, akik a vezetői tréningjeik mellett, mindezek lelki hátterét is megtanították nekem.

Ma már tényleg minden rendelkezésünkre áll. Éjszakák sokasága, számítások, tervezések által öltenek testet vágyaink a pályázatokban. Elmondhatom, a hosszú távú (bőven túlnyúlva a 2019-es cikluson) stratégiában megfogalmazottak majd 90%-a kész, benyújtott, befogadott projektként vár eredményre. Ebből több, mint 60% már elnyert. Mindezt a pályázatok számához viszonyítottan mondom, mert csarnokunk majd 500 milliós költsége révén ez összegszerűségében, eredményességben eléri a 95 % ot J, és van olyan fejlesztés, amivel nem terveztünk, s a Jóisten adományaként tekintünk rá.

Előző beszámolóimban értesülhettek az újabb nyertes beruházásokról. 44 millió forintot költhetünk a Presszó fennmaradó tulajdonrészének megváltására, a Kis-köz átalakítására, hogy elkezdődhessen a konyhává és közösségi térré alakítása. Ebből finanszírozzuk a temető ravatalozójának fedett kültéri fa szerkezetét, kerítését, hogy rossz időben is megadhassák szeretteiknek a végtisztességet.

A tavalyi összeg majd kétszeresét kapta településünk a kormánytól a tűzifa kérelmére. Ez ismét nagy munka lesz, előre is hálásan kö­szönöm az utcabizalmiak hatékony szervezését mindebben, hogy mindenkihez el­jussanak a kérelmek. Keressék őket bizalommal!

Majd 6 millió forint érkezett a számlánkra, ezen állami pénzből újíthatjuk meg a hivatal eszközállományát, számítógépes programjait, és íródhatnak az átláthatóbb gazdálkodás érdekében a szabályzataink.

Tény az is, hogy kb. 345 millió forintot kötöttünk le állampapírban fél/egy éves időtartamra.

Várjuk az eredményt a 320 milliós kerékpárútra vonatkozóan (ez az, amit ajándékként élünk meg). Örömmel készülünk a hivatalos hír bejelentésére, hogy Pázmánd bekerülhet a nemzetközi kerékpáros zöld turizmus vérkeringésébe, azaz része lesz a Budapest-Balaton kerékpárútnak. Köszö­nöm azoknak, akik mindehhez a földjeiket ajánlották fel, eszükbe nem jutott az ingatlan spekuláció.

Összesen 7 nagyobb összegű és volumenű fejlesztés vár támogatásra. A Büszkeségpont keretében az Emlékpark újulhat meg. A Sportpark által kortalan kikapcsolódást szeretnénk biztosítani. A kerékpárút révén szeretnénk biztonságosan, negyed óra alatt elérhetővé tenni a vasútállomást Velencén. Új funkcióként, a gyermekek királyságában, önálló gyermek-egészségügyi központot álmodtunk a régi hivatalba. Jezsuita értékeink megóvása, fejlesztése, a plébánia, művelődési ház zarándokközponttá szépülése és egy ökoturisztikai központ is része egy TOP os projektünknek. A Tájház és a mellette lévő épület lebontásával végre egyedi faluközpont kezdhet kialakulni egészen a Templomig, a Ha­rangláb együttes felújításával a VP-s pályázat segítségével. Energetikai fejlesztésként az iskola épülete válhat korszerűbbé, homlokzata, nyílászárói megszépülhetnek és a megújuló energia révén válna fenntarthatóvá az intézmény.

Mindezek kész vannak, benyújtottuk őket, befogadták, az elbírálásra várunk. Óriási munka volt, még kilóra is sok J. Elsősorban a jegyző asszonynak, a hivatal minden dolgozójának tartozom köszönettel, és azoknak, akik őszintén segítették munkájukkal mindezt. De! Higgyék el, ennél nagyobb kihívás a pontos, megfelelő megvalósítása álmainknak, a sok száz millióval tisztességesen eredményt elérni a mai világban, ezt tapasztalatból mondom, a csarnokban töltött keddjeim, a heti egyeztetések tanulságaként, amelyekben Vékony Tamás segítségét köszönöm.

Ezek a valódi tények. Ezek a célok elérhetőek, ám főként békességben lehetséges mindez.

„Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.” Elnézést kérek Önöktől, hogy hosszú hónapokig nem vettem részt aktívan a programokon, rendezvényeken. A háttérben csendben dolgoztam a fenti célokért. Elértük azt is, hogy intézményeinkben gyermekeinknek, civil szervezeteinknek mindenük meglegyen, ehhez biztosítsuk az anyagiakat. Most év végével pedig eljött az ideje annak, hogy a munkámról beszámoljak. Vallom, hogy boldogságot nem ad vagyon, pompa és dicsfény, csak nyugalom, és elfoglaltság, de ígérem, személyes találkozásaink 2017-ben minden eseményre kiterjednek majd. Már nem leszek az anyakönyvvezetés teendőivel sem egyedül, amit az elmúlt két évben szívvel lélekkel teljesítek polgármesteri teendőim mellett. Tudják ezt azok, akiknek örömében osztozhattam, segítője lehettem gyászában, vagy hadigondozási támogatását intézhettem, a sok más ezirányú feladat mellett. 2017-től Kratancsik Annával közösen látjuk majd el ezt a munkát.

Jövőre ünnepeljük településünk első írásos emlékéhez viszonyított 500. évfordulóját. A programokban szintén sokak összefogása testesül majd meg. Vegyenek részt rajta lehetőségeikhez mérten. Közösségünk akkor lesz élő, ha tagjai lelkiekben is otthonra lelnek Pázmándon. Ha egy „Szulejmán”, vagy „Maradj talpon” helyett a tartalmas programokon, szakemberek és szakképzett trénerek előadásain kapcsolódhatnak ki. A mécsesek illata, konyhatündéreink által varázsolt finomságok és meleg tea mellett szellemileg is felfrissülhetnek. Szívből örülök, hogy ezt egyre többen fedezik fel. Tudják, hogy nem várhatunk el gyermekeinktől tudatosabb időeltöltést, ha mi is csak a tévé és a számítógép bűvkörében töltjük a téli estéket. Példaértékű az a család, aki munkából rohanva is behozta gyermekét az adventi Mikulásra, aki a könyvtárban elérhető gyermeknevelési, meseterápiás könyveket és interaktív társasjátékokat hasznosítja, aki a hidegben is kísérte csemetéjét, hogy az új játszótéri játékot elsőként birtokba vehesse… Sorolhatnám, de nem teszem, ezt Önök, Ti úgyis jobban tudjátok J én pedig hálásan köszönöm mindezeket a kis figyelmességeket.

Így karácsonykor pedig szánjunk még több időt családunkra, szeretteinkre, és azokra is, akikre más lehet, hogy nem gondol. Nézzünk körbe és kopogjunk be oda, ahová más nem kopog. Csak egy jó szóra. Higgyük el, érdemes!

2017-ben fejlesztéseink mellett nagy távlatokba tekintünk. Tesszük ezt lélekben erősen, kitartóan, egyszerűen, szerényen és vidáman.

Hálás szívvel kívánom, hogy elégedett, boldog életük része legyen a belső béke, nyugalom, gondolkodjanak csendben, cselekedjenek őszintén és nyílt szívvel!

Ha ezt tesszük, önmagunkkal harmóniában élünk, eltűnik a kritika, a számonkérés, a kicsinyesség, a düh, a harag és az irigység az életünkből. Egyet ne feledjünk! Minden, amit a másikban hibának látunk, az csak az, amit magunkban nem lelünk…

Áldott, ünnepeket kívánok Ferenc pápánk 2016. december 8-án, a Szeplőtelen Szűz Fogantatásának Ünnepén, Templomunk búcsújának napján mondott szavaival:

„A te szeplőtelen tekintetedre van szükségünk, hogy ismét tisztelettel és megbecsüléssel, önző érdekek és képmutatás nélkül tudjunk az emberekre és a dolgokra nézni. A te szeplőtelen szívedre van szükségünk, hogy önzetlenül tudjunk szeretni, rejtett szándékok nélkül, a másik javát keresve, egyszerűen és őszintén, álarc és kozmetikázás nélkül.”

                                                                       dr. Virányiné
dr. Reichenbach Mónika

Polgármesteri gondolatok

Új folyam IV./10. szám

móni csereAz ősz ismét nagy horderejű változásokat, döntéseket tartogatott számunkra. Mikor ezen cikket elkezdtem írni ismét egy kicsit megcsúszva (elárulom mindig miattam késik a lap, :) mert nemhogy cenzúrázni nem tisztem, de a kért írásokat sincs időm sajnos produkálni Hédynek) és említettem valakinek, hogy mik foglalkoztatnak minket itt Pázmándon, azt válaszolta: „na ne mondd, hogy itt ezekkel törődnek…” Tény, hogy ez a valaki nem ismeri lakosainkat. Nemrég tévedt közénk, és sajnos az ítélkezés könnyű útját választva, alulbecsülte közösségünket. Ezeket a soraimat olvasva bizonyára magára ismer, és talán átértékeli, hirtelen hozott tükrét, hiszen tény, hogy azt kritizáljuk másokban, amivel nem vagyunk megbékélve saját magunkban…

Brexit, népszavazás, amerikai elnökválasztás… Pár hete nagyanyai nagynénémmel találkoztam csütörtökön a Presszó előtt, ahol nagy témák kerülnek szóba a várakozás perceiben. Üdvözöltem, és figyelmesen megkérdeztem, hogy érzi magát. Aggódva válaszolt, hogy jól-jól, de lányom ez a menekültkérdés, ez nem hagy nyugodni engem… Mi lesz itt? Percek alatt megvilágosodott számomra, hogy korábban született lakosaink sokkal tájékozottabbak a világ nagy kérdéseiben, tisztában vannak a változások mikéntjével, tapasztalataikon keresztül szűrik, értékelik a média forgatagában az információkat. Javaslom kortársaimnak és a fiatalabb generációknak is, környezetükben gyűjtsék be a tanácsokat, javaslatokat, azt a világképet, értékrendet, amely adott szépkorú lakosaink gondolataiban csak ránk vár J

Mindezek közben falunkban a fejlődés, a közösség szolgálata továbbra is a fő irányvonalunk. Beszámolhatok elvégzett és a folyamatban lévő munkákról is. Ismét van nyertes pályázatunk. Idén majd kétszeres összegre tartott méltónak minket a kormány a tűzifa pályázatban. 79 m3 fa szétosztása lesz a feladata a Tóth László képviselő úr vezette bizottságnak. Szívből köszönöm az utcabizalmik segítségét, nélkülük nem tudtunk volna elérni mindenkit, ahogy ezt tesszük minden évben. Idén is kérem, keressék utcabizalmijukat. 2016. november utolsó hetében elérhető lesz már az új igénylőlap, amelyet azonnal eljuttatunk a kérelmezőknek, és a hivatalban is elérhetők lesznek kollégáim, akik szeretettel várják majd Önöket. A hónap vége előtt még ne kérjék/keressék az igénylőlapot, tekintettel arra, hogy rendeletalkotás is szükséges, amelynek melléklete lesz az aktualizált adattartalmú igénylőlap.

Van egy másik nagy hírünk, amit itt most csak sejtetni szeretnék, s amit adventkor fogunk bejelenteni. Régóta terveztük, dédelgettük ezt az álmot, és sok-sok önkormányzat versengett érte, hiszen alapjaiban hordoz nagyerejű változásokat, jelentős fejlődést jelent majd azoknak, akik a kedvezményezettjei lesznek. J Ezzel a fejlesztéssel Pázmánd olyan vérkeringésbe kerül be, amelynek értékei a természet, az aktív turizmus és a helyi értékek, termékek megkülönböztetett figyelme.

És akkor a Sportcsarnok… épül szépül, rettenetes sok munkát jelentve szinte napi szinten számunkra, de szívből köszönöm ebben mindenkinek a tanácsát, jó szándékú javaslatát. Tervezetten advent egyik vasárnapján szeretnénk látogatást, betekintést biztosítani, ennek részleteit egyeztetjük a kivitelezővel, hogy a saját szemükkel is láthassák álmaik beteljesülését, gyermekeink, unokáink jövőjét meghatározó közös beruházásunkat.

Ősszel behúzódunk a szobába, szívesebben találkozunk a művelődési házban is. Jó alkalom ez arra, hogy ismét együtt gondolkodjunk, beszélgessünk gyermekeinkkel való kapcsolatunkról, legyünk ebben minél tudatosabbak, hogy valóban boldog gyermekeket nevelhessünk, bővíthessük ismereteinket. Csat­lakoz­zanak ahhoz a több, mint 40 szülőhöz, akik hónapok óta várják, hogy folytatódjon az a szakmai előadássorozat, amelynek nincs vége, hisz fejlődni mindig van hova, tanulni élethosszig kell J Boldog gyermekeink mosolya pedig kísérje minden percünket, ezért tenni érdemes és kötelesség is Pázmándon. :)

Polgármesteri gondolatok

Aranysárga mosolygós őszi napokat estéket kívánok Önöknek!

 

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

A PKÖ augusztusi testületi üléseinek határozataiból

Új folyam IV./10. szám

PKÖ képviselőtestületének 138/2016.(VIII.09.) határozata értelmében a képviselőtestület, mint a Gárdony szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó település támogatja, hogy Zichyújfalu Önkormányzata a Nemzeti Települési Szenny­vízelvezetési és –tisztítási Meg­valósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a települési szennyvízkezelésre megállapított Gárdony agglomerációhoz csatlakozzon.

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik az agglomerációhoz csatlakozni kívánó település Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel a települési szennyvíz-elvezetés és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, illetőleg a települési szennyvíz ártalommentes elhelyezésének megvalósításra érdekében.

A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Dunántúli Regionális Vízmű szakmai támogatását a szennyvízelvezetési agglomerációba történő átsorolási kérelem elkészítésében.

PKÖ képviselőtestületének 139/2016. (VIII.09.) határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a DRV Zrt által megküldött megállapodás tervezetet. A gördülő fejlesztési terv elfogadása mellett az önkormányzat kinyilvánította, hogy a vízvagyonához továbbra is ragaszkodik. Az elvárt vagyonértékelést már 2013-ban elvégeztette önkormányzatunk a saját költségén, azt állami tulajdonba nem kívánja adni.

PKÖ képviselőtestületének 145/2016. (VIII.09.) számú határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/398-12/2016. számú tájékoztatóját a Kormányhivatal 2016. október 31. határnapig megállapított törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervéről. A képviselőtestület megismerte és tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése megtörténjen.

PKÖ képviselőtestületének 172/
2016.(VIII.20.) határozata értelmében a képviselőtestület a 485 hrsz. alatt szereplő Pázmándi Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatású Római katolikus templomot, amely a 2476. Pázmánd, Fő utca 47. szám alatt található, helyi védelem alá helyezi.

PKÖ képviselőtestületének 173/2016.(VIII.20.) határozata értelmében a képviselőtestület a 801 hrsz. alatt szereplő Pázmándi Tájházat, mely a 2476. Pázmánd, Fő utca 84. szám alatt található, helyi védelem alá helyezi.

Anyakönyvi hírek

Új folyam IV./10. szám

Az esküvői szezonnak vége, így októberben nem volt esküvő, de két kisbabának örülhetünk. 2016. szeptember 30-án született Radácsi Márton, akinek édesanyja: Orisek Anna, és október 5-én Juhász Petra, az ő édesanyja Novák Léna. Mindkét családnak sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

A polgármester köszöntése és sorai

Új folyam IV./8–9. szám

A tartalmas életet nem években, hanem élményekben és szolgálatban mérik ott fenn számunkra!

móni csereBiztos vagyok abban, Önök szép­korú, korábban született lakosaink annak sokszorosát élték meg, mint azt éveik mutatják J.

Szívből köszönöm tanításuk, tanácsaik, létük örömét, hogy szülőfalunk, otthonunk értékes lakosai. Hálás vagyok Önöknek mindazért, amit most pár sorban próbálok megosztani az olvasóval.

Bíztattak, hittek bennem, szavaikat én (mint mindig mindent J) lejegyzeteltem:

„Mónikám, annak, aki hisz Istenben, élete áldássá válik, ha önmagunkkal békében vagyunk, akkor tudunk majd igazán bensőséges kapcsolatba kerülni másokkal, segíteni őket.”

„A Jó Isten szemlél minket, figyeli döntéseink, akkor is, ha ezt nem érezzük, higgy benne, és add át az irányítást neki. Ez óriási változást hoz majd az életedben. Olyan, mintha a vezető ülést átadnád neki, és átülnél az anyósülésre, és megtanulnál nem beleszólni. Ez a szemlélődő hit, imádság. A nagy döntéseken ne gondolkozz, a Jó Isten majd utat mutat neked a megfelelő időben.”

„Meg kell tanulni a szemlélődő, aktív imádságot, ami szabaddá tesz, letisztítja kapcsolatainkat. Kö­vetkezetesen, tudatosan kell így élni. Mondom ezt akkor is tanácsként, ha hitünk nem azonos, de gyökerei egy eredőből valók. Meglátod el fognak tűnni az életedből a düh, a harag, és a hangulatváltozások. Elfogadóvá, és még érzékenyebbé válsz mások szenvedései, problémái iránt.”

Egy karizmatikus ember még bölcsebb, 94 éves nagymamáját kérdeztem egy beszélgetés alkalmával, hogy mi a hosszú élet titka? Sári néni így válaszolt: „Nem szabad búsulni soha, és akkor is nevetni, ha sírhatnánk.”

Ezért vagyunk mi, és személy szerint én is végtelenül hálásak Önöknek, hogy ilyen életbölcselettel halmoznak el minket utunkat járva, közösségünket, másokat szolgálva.

 

Nem elég tisztességesnek lenni,
azt lássák is!

 

A közösségért dolgozó ember több kell legyen, példa életével, és munkájával azok előtt, akiket szolgál. A tisztesség és a becsületesség olyan normák, amelyek nem ismerik a határokat. Nincs különbség egy választott képviselő megbízatása és magánélete közt. Egyszer magyarázkodásában mondta valaki, hogy a hívő is csak addig hívő, míg a templomkapun ki nem lép, utána már magánember. Az én értékrendemben ez biztosan nem így van. Kitartok azon határozott véleményem mellett, hogy számunkra, akiket Önök választottak, több kell legyen a tisztesség, becsületesség. Azt nem csak a közszolgálatban, de a magánéletünkben is kötelességünk követni. Ha mindezt betartjuk, nincs okunk félni. A nyilvánosság véd. Tény, hogy ez ma Magyarországon fehér holló, ritkaság, amelynek követői is gyéren akadnak a vezetői oldalról, de még hangosabban a követelői, azok, akik igenis joggal emelik fel a szavuk a közszféra és az önkormányzati kormányzati szféra tevékenységének átláthatósága érdekében. Üvegfalu programunk a Belügyminisztérium szakállamtitkárságának részvételével zajlik. Kormányzati törekvés, a Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatott erre, hogy betartassák az évek óta élő jogszabályt, az adatok nyilvánosságát, hozzáférhetőségét.

Miért fontos mindez? – kérdezhetik sokan. Mi nem csak azt kívánjuk szolgáltatni, hogy Önök tiszta képet kapjanak rólunk, munkánkról, kizárjunk minden korrupciós lehetőséget, hanem komoly eredményeink vannak az információk hasznosítása terén is. Lakosságszámunk növekedése, adófizető vállalkozások várakozásokon felüli emelkedése mellett ezer kiaknázatlan lehetőség van még, hogy közösségünk javára hasznosuljanak a megosztott információk. Igen. Jól érzi az olvasó, ha most azon töri a fejét, ezt eddig máshol nem tapasztalta, még csak elvi síkon sem hallott hasonlókat J Kis falunk élen jár, ahogy anno jezsuita tanítóink révén közösségünk tudásban, értékrendben megelőzte korának népességét, napjaink társadalmának újításai közt is többet fémjeleznek Pázmánd közösségének eredményeként (utcabizalmi hálózat, értéktérkép, gyermekek, nők, családok kiemelt fizikai és lelki támogatása…)

A napokban elindult végre a pazmand.hu honlap ezen új tartalommal. Az országban elsőként, egyedien az Üvegfalu program keretében kifejezetten Pázmándnak fejlesztettek több modult. Döntéseinket folyamatában láthatják, kereshetősége egyszerűbbé vált, és több visszajelzési lehetőséget adva a tényleges problémákkal hozzánk fordulóknak. Ehhez a háttérben óriási munka kellett, folyamatában már könnyebbé válik a feltöltés, az aktuális információk, döntések nyilvánosságra hozatala.

Hálás vagyok azoknak, akik építő javaslataikkal, és tényleges munkával segítették mindezt.

 

Minden országnak joga, szabadsága azt eldönteni, hogy hány bevándorlót tud befogadni, és ezt milyen módon teszi – hangsúlyozta többször Ferenc pápa, pl. a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón.

Európának fel kell ébrednie! Hallgassunk józan paraszti eszünkre! Meg kell őriznünk európai lelkünket, kulturális, humanista örökségünket, amely összeomlóban van. Korunk Európájában hitehagyottak az emberek. Sokan elutasítják a kereszténységet, a hitet. Divat lett, sajnos trendi ateistának lenni, de a bajban mindannyiunk Istenhez, őseink, gyökereink hitéhez imádkozunk. Legyünk akár a katolikus, református, evangélikus, zsidó vagy más európai vallásban avatottak, összeköt minket az európai értékrend, azok az erkölcsi normák, amelyek nemzeteinket évszázadokon, évezredeken keresztül életben tartották, fejlődéseink eredői voltak. Vén Európánk hitében megrengett nemzeteihez érkeznek tömegesen az iszlám hívei, melyet tévedünk, ha csak vallásként értelmezünk. Az iszlám globális rendszer, amelynek nem jellemzője a tolerancia. Az 57 muzulmán ország egyikében sincs deklarált vallásszabadság! Az 57 állam közül egyetlenben van világi alkotmány (mely európai értékeket is tartalmaz), csak Törökországban! Valamennyiben a vallás, a politika és a szociális rendszer mind egy egységet alkot, amely nem tűri a másságot, nem ismeri a muszlin vallásból való átkeresztelkedést. Pázmánd Zsidókő-hegyének üzenete, legendájának fő mondanivalója az ökumenizmus, a vallásszabadság, ezt hirdeti a három kereszt is. Az iszlám az elmúlt években súlyosan radikalizálódott, teljesen elvesztette a legfontosabb értékét, ami a nyitottság volt. Bezárkózott, a párbeszéd lehetetlenné vált. Az iszlám korunkban sem ismeri a megtérést, kizárólag az áttérést a muzulmán vallásra, a totális rendszerre, követőit nem engedi integrálódni európai államaink kultúrájába. Rengeteg előadást hallgattam, olvastam, tanulmányokat folytattam, és sok információt kaptam azoktól, akik a frontvonalban élik meg mindazt, amit mi szerencsésebbek csak a tévéből tapasztalunk és elszörnyülködünk a láttán. Számomra Henry Boulad, 1931 ben született teológus, filozófiai, szociológiai professzor volt a leghitelesebb, kinek családja Szíriából származik, s a muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként szenvedélyes nevelője, tanítója muzulmán és keresztény családok gyermekeinek. Globálisan szemléli és éli korunk óriási problémáját, hirdeti azt az utat, amelyet közösen kell megtalálnunk.

Szűz Mária országából egy kis település, Pázmánd, hűen őrzi jezsuita gyökereit, élteti vallását, családjaink világítótornyai keresztény Európánknak. Megfogadtuk Georg Gänswein, az első számú érsek úr üzenetét a Vatikánból, s éberségünk nem csügged!

Hitünk alapvető értékeihez hűen kell megtalálnunk korunk óriási kihívásaira a választ és a cselekvést, emberarcúan. Országunk az elmúlt évezredben mindig Európa szűrőjének szerepét, a kereszténység védőbástyáját testesítette meg.

Pápáink az évszázadok során bíztatták, elismerték küzdelmünk, 1456 óta ezért szólít a déli harangszó imára minden magyart és európai keresztényt III. Kallixtusz pápa rendelése szerint.

Biztos vagyok benne, hogy jövőnk nem a zárt, hanem a szellemileg nyitott Európában van, amit kötelességünk megvédeni! Ne hagyjuk összeomlani belülről őrlő kétségeink miatt! Mit hagyunk örökül gyermekeinknek? Terrortámadások, merényletek, papjaink lemészárlása, robbantások közt éljenek? Sajnos nincs kitaposott út erre a problémára, keressük a helyes megoldást, de időnk kevés. Országaink demográfiája is összeomlóban. Míg családjaink 1-2 gyermeket vállalnak, a tömegesen érkező iszlám családokban ez 5-8 gyermek. 100 év nem nagy idő, unokáink, dédunokáink élete…

Jussunk el odáig, hogy ami az én és családom szükségletén felül való, az nem az enyém. Azt köteles vagyok mások támogatására fordítani.

Jussunk el odáig, hogy ahol a szükség, ott kell, hogy legyen a segítség! Otthonaikat megőrizni, újjá építeni, békét teremteni helyben kell ezen országokban. 57 muszlim országban élhetnének, vallásukat, kultúrájukat követve, melyek közt vannak hihetetlen gazdagságúak is… Segíteni kell őket, hogy maguk vegyék kézbe sorsukat, szülőföldjükön.

Lezárhatjuk országainkat, de míg elfogadjuk, befogadjuk ellenőrzés nélkül százezreit, millióit a menekülteknek felkészületlenül, megélhetési alternatívák nélkül, új irányt, utat választanak. Szakértők szerint ez csak a kezdet. Európának végre hallgatnia kell XVI. Benedek szavaira, tíz évvel ezelőtti figyelmeztetésére. Nekünk, magyaroknak ismét küldetésünk van! Nekünk, akik több mint ezer éve Európa legősibb nemzete vagyunk, őseink nyomán járva kötelességünk védenünk Európát! Akkor az idő minket igazolt, és reméljük, megéljük döntésünk hatását a jövő generációira.

Kötelességünk állást foglalni, dönteni életünkről, gyermekeink, unokáink jövőjéről!

A tartózkodás, az otthonmaradás nem visz előre. A felelős választópolgár elmegy szavazni és lelkiismerete szerint dönt.

Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika

Tüzes szabályok

Új folyam IV./8–9. szám

Tüzes szabályokŐsszel sok eltüzelni való akad a kertben, ám nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy ezt nem tehetjük bármivel és bármikor. A szabályok szerint tüzet gyújtani csak szerdán és szombaton 8-12 óráig lehet, s akkor is csak kerti zöldhulladékot égethetünk, semmilyen műanyagot, káros szennyeződést kibocsátó hulladékot nem dobhatunk a tűzre.

' .