Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló

Új folyam IV./6–7. szám

HURRÁ! VAKÁCIÓ!

Polgármesteri másolataA munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jogok, amelyeket az állam is védelmez, amelynek alapjai az ember természetében és transzcendens méltóságában gyökereznek. Különösképpen a pihenéshez való jog őrzése kiemelt fontosságú, amelyet mi is támogatunk.

Nem csak a pihenés társadalmi szolgáltatásaira gondolok, arra, hogy a gyermekeknek tartalmas táborokat szervezünk, támogatunk, kulturális programokat nyújtunk, hanem idézve Ferenc pápa szavait, „az emberi élet olyan dimenziójára is felhívjuk a figyelmet, amely nem nélkülözheti a spirituális gyökereket. Isten maga hívja az embert a pihenésre, melynek Ő maga is részese lesz. A pihenés egyszerre hordoz emberi és isteni jelleget. A pihenés nem egyszerűen csak tartózkodás a fáradozástól és a rendszeres elkötelezettségtől, hanem alkalom arra, hogy teljesen megéljük teremtményi mivoltunkat…” – hangsúlyozta a Szentatya.

Európa több országában teljesen természetes, szomszédainknál is, hogy a pihenésre hetenként a vasárnapot szentelik, hogy gondozzuk a családi, a kulturális, a társadalmi és a lelki életet, függetlenül attól, ki miben hisz, vagy kötődik e bármilyen valláshoz, közösséghez. Kötelességünk a település vezetőiként is sokrétűen megalapozni a pihenés valóban emberi arculatát, amely nyitott a közösségi és az egyéni igényekre, azokat szolgálja.

Szívből köszönöm mindazoknak a munkáját, akik idén is kitartóan szervezték táborainkat. Peda­gógusainknak, Simon Jánosnak, Domakné Józsa Zsuzsannának, Halászné Horváth Krisztinának, Kemény Botondnak, Kalászné Fulyák Zsuzsannának, Hersics Ramónának szeretnék külön hálás lenni, hogy a mellettük segítő számtalan lelkes pázmándi és még nem pázmándi támogatásával 2016 nyara is – nem csak Zánkán, hanem Pázmándon is – sok örömet, felejthetetlen élményt jelent gyermekeinknek.

Aki szemléli a testületi üléseket, bizonyára tudja, hogy ismét több pályázaton indult önkormányzatunk, amelyek sok száz milliós fejlesztések reményében készültek. A kiemelt pályázatokon való részvételünkben Fejér megye önkormányzatának szakmai hátteret biztosító projektcége van a segítségünkre, amelynek a keze alá dolgozunk a sajátosságokat és a helyi igényeket közvetítve. Mindebben a munkában a hivatalszervezet, különösen Istvánovits Renáta, Gránitzné Szendrei Éva és Tóth Józsefné segíti munkámat. Ez a képzett team, amelynek a kitartása révén benyújtásra került a Presszó átalakítására, majd 40 millió forint összegben a gyermekek megfelelő színvonalú konyhában történő étkeztetésére a pályázat, csakúgy, mint a Kertalja utca csatornázását követően kialakult süllyedéseknek és az útburkolatnak a javítására, illetve a Gesztenye fasor és a Szabadság u. (Tükör utca ) egy szakaszának járdafelújítására, kialakítására a projekt. Az iskola teljes körű energetikai fejlesztésére külső homlokzatvakolására is pályázunk, több mint 68 millió forint összegben. Ez utóbbira vonatkozóan egy műhelytitkot is elárulok, ebben a munkában a tapolcai-, tihanyi- és zamárdi hivatalok is közreműködők voltak, hogy minden pontosan és tervezetten kerüljön beadásra akkor is, ha éppen a polgármester a Balaton körül keresett új kihívásokat két keréken J. A nyár sok feladatot jelent számunkra is minden téren, de jelentem álljuk a sarat, haladunk előre. Sikerült végre a biztosítóval is megegyezni a villám sújtotta kereszt ügyében, és átutalásra került az a 250.000 forint, amelyet kiegészítve a helyreállított kereszt újra Páz­mándot óvja védi majd a Jóisten rendelése szerint. Augusztusban tervezzük a kereszt újraszentelését az épen maradt korpusszal.

Zsidókő-hegyünk történetét sok száz évig homály fedte. Egy szombati napon azonban, amikor anyakönyvvezetői feladataim ellátására készülve, egy e-mailemre figyeltem fel. Ismeretlen úriember – megrendítő sorok közé rejtve –  személyemet tartotta hivatottnak arra, hogy megossza velünk a titkot, azt, amit én is már évek óta kutattam, s amire már legidősebbjeink sem emlékeztek. Tu­dom, ezt ott fenn előre megírták. Talán most érdemes, most érett meg közösségünk arra, hogy ezt még annál is jobban értékelje, mint tették ezt eleink.

Olvassák majd figyelmesen, és kívánom, okozzon Önöknek, Nektek is olyan lelki töltődést és óriási, felemelő érzést, mint amit én éreztem, amikor elsőként olvashattam Rózenfeld Eszter/Mária történetét, az isteni csodát, a gyógyulását, amely kis falunk hegyén történt. Azóta már a Vatikán is értesült róla…

Visszatérve fejlesztéseinkre, a csarnok beruházást heti figyeléssel, és kooperációs egyeztetésekkel egybekötött helyszíni szemlékkel követjük nyomon, veszünk részt a szakmai munkában. Míg a falakat látják nőni, mi már a belső berendezések, a speciális sporteszközök beépítéséhez szükséges rögzítéseket egyeztetjük. A kivitelező központilag kérte az eredeti határidő meghosszabbítását, így az átadás valószínűleg átcsúszik a 2017-es év elejére. Pázmánd kitartó türelmes munkájának, támogatásának eredménye a szemünk előtt emelkedik ki a földből, ahol eddig csak a porban rúgták a labdát, most egy modern sportkomplexum minden igényt kielégítő felszerelésén dolgozunk közösen. Hálás vagyok Önöknek! Ez a mi nagy álmunk volt, és most valóra válik!

Kívánok Önöknek áldott vasárnapokat családjuk, szeretteik körében pihenéssel, lelki feltöltődéssel, és ragyogó nyári napsugarakat, amelyek érleljék mezőgazdászaink terményeit is bőséggel.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Felhívás: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Új folyam IV./6–7. szám

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek kezelése is.

Tisztelt ingatlanhasználók_3

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.

Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a számlák nem kerülnek kiküldésre.

Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.

Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban.

Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és időszakok szerint történik.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti díj, ki- és beszállítási díj) jogosultja továbbra is a VHG Nonprofit Kft., mely szolgáltatások továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően  kerülnek kiszámlázásra.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését, és köszönjük

türelmüket!

 

VHG Nonprofit Kft.

DEPÓNIA – VHG Konzorcium nevében

PKÖ 2016. május 17-én megtartott testületi üléseinek határozataiból

Új folyam IV./6–7. szám

PKÖ képviselőtestületének 86/2016. (V.17.) határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta, és a benyújtott melléklet szerint elfogadta a Pázmánd község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, Gár­dony Rendőr­kapi­tány­ság Vezetője által elkészített rendőrségi beszámolót a 2014. és 2015. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetről (lásd külön cikkünket).

PKÖ képviselőtestületének 91/2016. (V.17.) határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Intézmény Pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola intézmény átszervezéséről szóló előterjesztést, és a helyi egyeztető fórumok véleményével, álláspontjával egybehangzóan, támogatja a Pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola önállóságát, leválását a Kápolnás­nyéki Intézményről. Az átszervezés semmilyen módon nem érinti hátrányosan a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészet­oktatási Intézményt, illetve a Verebi Végh János Tagiskolát, annak pedagógusait, diákjait, a szülőket semmilyen mértékben nem befolyásolja. Megerősíti a Pázmándi Önkormányzat azon szándékát, amely szerint az elmúlt években többször több testület is az önállóság mellett, a KLIK keretén belül nyilvánította ki egyértelmű álláspontját. Jelen átszervezéssel, annak az iskolát érintő önállóságával kizárólag az önkormányzat kormányzati szinten egyeztetett programjait, hosszú távú stratégiáját és az oktatás terén tervezett országosan egyedi rendszerét kívánja biztosítani.

PKÖ képviselőtestületének 93/2016. (V.17.) határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a jegyző helyi adóztatásról szóló 2015. évi beszámolóját, valamint a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

PKÖ képviselőtestületének 94/2016. (V.17.) számú határozata értelmében a képviselőtestület megtárgyalta az „adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására” kiírt pályázat elnyerése után Pázmánd község településén lévő önkormányzati utak, járdák felújítására bekért ajánlatokat és úgy döntött, hogy azokból a FUÉP Kft. ajánlatát fogadja el.

PKÖ képviselőtestületének 95/2016. (V.17.) határozatával a képviselőtestület utólag jóváhagyta a Szőlőhegyi utak karbantartásához szükséges kátyúzásokat.

PKÖ képviselőtestületének 96/2016. (V.17.) határozata értelmében megtárgyalta Szekeres Márta kérelmező Fő utca 61. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének hosszabbítási kérelmét, és azt a határozatot hozta, hogy mivel az önkormányzat tervezi az épület felújítását annak életveszélyes állapota miatt (kémények, és egyebek), a bérleti szerződést visszamenőleg 2016. január hónaptól 2016. augusztus 1-éig meghosszabbítja, de további hosszabbítást nem javasol.

PKÖ képviselőtestületének 97/2016. (V.17.) határozata értelmében megtárgyalta László Kálmán kérelmező szolgálati lakás iránti kérelmét, ám azt a Gazdasági Bizottság javaslata alapján elutasította.

PKÖ képviselőtestületének 98/2016. (V.17.) határozata értelmében a testület megtárgyalta Sziliné Ambrus Ágnes kérelmező szolgálati lakás iránti kérelmét, s úgy döntött, hogy a Gárdonyi Géza utca 1/1 számú lakás hivatalos átvételét követően azt – 2017. 06. 01-ig tartó időtartamra – albérletbe adja Sziliné Ambrus Ágnes és Szili Balázs részére.

PKÖ képviselőtestületének 103/2016. (V.17.) határozata értelmében megtárgyalta a 2013. május 17. napján megtartott nyilvános ülésén a 84/2013.(V.17.) határozatával meghozott döntést a 1026/1 hrsz. Szerelemvölgyi út elnevezéséről, s az akkori határozatot módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint: a pázmándi 1027 hrsz., illetve az 1277 hrsz. alatti közterületnek 2016.05.17-ei hatállyal a Szerelemvölgyi út nevet adja, a pázmándi Zsidókő-hegy illetve a Bágyomi út által határolt ÜH besorolású területet pedig Szerelemvölgynek nevezi el. A házszámozás Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-elnevezés és házszámozás rendjéről szóló 13/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete alapján történik. A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, egyben kéri, hogy az elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa, a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

PKÖ képviselőtestületének 107/2016. (V.17.) határozata értelmében helyt ad Cserhalmi Csaba kérelmének, s világítótestet helyez el a Szabadság utca 40. számú ingatlan előtti villanyoszlopra a közvilágítás korszerűsítésekor.

PKÖ képviselőtestületének 108/2016. (V.17.) határozata alapján elfogadta a Gazdasági Bizottság beszámolóját a képviselők és bizottsági tagok 2016.01.31. napjáig teljesítendő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségek teljesítéséről.

PKÖ képviselőtestületének 111/2016. (V.17.) határozata értelmében Pázmánd Község Önkormányzata a Gazdasági Bizottság által beterjesztett javaslatot a civil szervezetek 2016. évi támogatására elfogadja azzal a kitétellel, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségeiknek, hiánypótlásnak eleget kell tenniük. Kizárólag a hiánypótlás teljesítése után kerülhet sor a támogatási szerződés aláírására a polgármester által, és azt követően kerülhet kiutalásra a megítélt támogatás.

Önkormányzati határozatokba táblázat

Kivonat a gárdonyi rendőrkapitány beszámolójából

Új folyam IV./6–7. szám

Pázmánd képviselőtestülete elfogadta a gárdonyi rendőrkapitányösszefoglaló jelentését településünk közbiztonságának alakulásáról és az azzal kapcsolatos rendőrségi tevékenységről. Pázmánd közigazgatási területén 2015. évben 6 tulajdon elleni szabálysértést követtek el, amelyek közül 2 lopás, 2 rongálás, 1 csalás, és 1 valótlan bejelentés volt. 2014-ben 3 rongálás 1 lopás és 1 csalás történt.

A jelentés szerint a nyomozás eredményességi mutató emelkedett (50,2%), a közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 60,4% volt. Az egyes vagyon elleni bűncselekmények felderítése vonatkozásában a rongálás kivételével sikerült javulást elérni. Pázmánd vonatkozásában a részletes statisztikai adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy évek óta kiegyensúlyozott a település közbiztonsági helyzete.

Pázmándon 2015-ben 1 könnyű, valamint 4 személyi sérülés nélküli anyagi káros közúti közlekedési baleset történt. 2014-hez képest javult a baleseti helyzet, mert akkor 1 halálos, 2 súlyos sérüléses és 4 személyi sérülés nélküli anyagi káros baleset történt.

A közbiztonság érdekében a rendőrség Pázmándon is visszatérő rendőri jelenlétet biztosított a „19/24 program” keretében. A Velencei-tó körzetében 2-2 fős gépkocsizó járőr és körzeti megbízott, míg a Marton­vásári Rendőrőrs területén 1-2 fő járőr, illetve körzeti megbízott látott el napszakonként szolgálatot.

A szabálysértési feljelentések száma 19%-kal, a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 15%-kal csökkent az elmúlt két évben. A csökkenés oka az intézkedési kultúraváltás kapcsán előtérbe helyezésre kerülő figyelmeztetés alkalmazása. A végrehajtott elővezetések száma nagyságrendekkel emelkedett az előző évben elért megkétszereződéshez képest is.

2015. évben 2 rendkívüli esemény történt a körzetben, mindkettő rendőr elleni támadás volt, és személyi sérüléssel szerencsére nem járt.

A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 18 település közül önálló vagy összevont körzeti megbízotti státusszal valamennyi település lefedett volt.

Pázmánd területén a körzeti megbízotti feladatokat ellátó Hibácska Béla rendőr főtörzsőrmester hosszabb ideje tölti be beosztását, a kialakult hely- és személyismerete révén nagyban elősegíti a településen folytatott bűnüldöző munkát. Szemé­lyében a rendőrkapitány biztosítottnak látja a település közbiztonsági helyzetének megfelelő kezelését.

Rendőrkapitányhoz táblázat

Anyakönyvi hírek

Új folyam IV./6–7. szám

Esküvő, esküvő, esküvő – június-júliusban szinte minden hétvégére jutott, volt, hogy nem is egy házasságkötés. Hiába, a nyár az igazi esküvői szezon, Pázmánd pedig egyre népszerűbb helyszín azok számára, akik szép természeti környezetben, egyedi módon, igazán személyre szabott, meghitt körülmények között akarják kimondani az életüket meghatározó igent. Június 4-én Bende Dénes Balázs kötötte össze életét párjával, Molnár Eszterrel, 10-én Wágner Zoltán vette nőül Szabó Adriennét, 17-én Lőrincz Imre, és immár asszonynevén Lőrincz-Nagy Anna esküdtek egymásnak hűséget, 25-én pedig két pár is házasságra lépett: Bodnár Dániel Olivér Mészárics Mártával, Richter Gábor pedig Richter Renátával.

A július is mozgalmasan indult, s még nincs is vége… Július 2-án Nagy Zoltán Gábor és Nagyné Stróbl Anna Diána kötöttek házasságot, 9-én pedig Kovács Dezső járult az anyakönyvvezető elé menyasszonyával, aki az esküvő után a Kovács Fodor Dóra nevet viseli. Lapunk megjelenésével egy időben köt házasságot Berkes Attila és Reichenbach Edit, akik az előrejelzések szerint gyönyörű verőfényes nyáridőben mondhatják majd ki a boldogító igent. Mindnyájuknak szívből kívánunk hosszú, boldog házasságot, megértésben, szerelemben.

Kisbaba júniusban nem született, de mivel összevont számunk két hónap történéseit dolgozza fel, így gyermekáldásról is beszámolhatunk. Július 12-én érkezett Varga Boglárka, édesanyja Bernáth Éva, 15-én pedig megszületett Sárvári Zsóka, akinek édesanyja Sárváriné Hargitay Anna. Mindkét pici lánynak és családjaiknak sok-sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az egész település közössége nevében.

Polgármesteri interjú

Új folyam IV./5. szám

Pol­gár­mes­teri interjúMegtörtént a sportcsarnok alapkőletétele, elindult a kerékpárút-pályázat közbeszerzési eljárása, s ugyancsak pályázat keretében újulhat meg a művelődési ház nagyterme, de a Pázmándi Római Katolikus Plébánia is. Ha minden reményünk teljesül, és valamennyi pályázat nyer, sok százmillió forintból épülhet-szépülhet Pázmánd. A fejlesztési beruházások mind-mind azt a célt szolgálják, hogy településünk – amellett, hogy a korszerű létesítmények javítják majd az itt lakók életminőségét – egyre kedveltebb turisztikai célponttá is váljon a régióban, ezzel is szolgálva a község gazdasági fejlődését. dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszonnyal beszélgettünk.

– Közöltük már a készülő sportcsarnok látványtervét, megírtuk, hogy 1600 négyzetméter lesz az alapterülete, de biztosan tudunk még újabb részleteket elárulni arról, milyen is lesz valójában ez a létesítmény?

– A küzdőtér, vagyis a sportcsarnok nagyterme – amellett, hogy egy szabvány méretű kézilabdapálya elfér majd benne –, úgy készül el, hogy három részre, három kisebb tornateremre lesz majd osztható, s például a három óvodás csoport egyszerre tud majd testnevelés foglalkozást tartani. A sportcsarnokban 3×2 öltözőblokkot alakítanak majd ki és persze egyéb kiszolgáló helyiségeket, szertárat. Ha tömegrendezvényben gondolkodunk – akár egy jótékonysági bálban – akkor a mostani egy-kétszáz fő többszörösét le tudjuk ültetni úgy, hogy még bőven maradjon hely táncolni is… A létesítményt a legmodernebb sporttechnikával szerelik fel, s a terveink között az is szerepel, hogy a felnőttek számára is létrehozzunk egy gépekkel felszerelt konditermet, mert erre is lenne igény.

Polgármesteri interjú

– Ha a testnevelés foglalkozások és a különböző rendezvények átköltöznek a sportcsarnokba, akkor mi a terv a művelődési ház nagytermével kapcsolatban?

– A nagyterem végre az igazi funkcióját töltheti majd be, persze ehhez is felújítás kell. Erre is van egy beadott pályázatunk, amelynek keretében 20 millió forintra pályázunk azért, hogy a nagyteremből igazi színházterem, oktató- és konferenciaközpont legyen. S még egy új funkciót is szánunk ennek a teremnek. Ugyanennek a pályázatnak a részeként 10 millióból szeretnénk felújítani a plébániát is, s ezzel párhuzamosan a nagyteremnek zarándok központ szerepet is szánunk. Azt már most tudjuk, hogy a pályázaton elnyerhető pénz mindenre, amit meg szeretnénk valósítani, nem lesz elég, de számítunk arra, hogy a falu lakossága segít, úgy kétkezi munkával, mint az itt élő mesterek a szakértelmükkel. Nagy­szabású terveink vannak, hiszen a „Jezsuita tanösvény” pályázat keretében szeretnénk befejezni a kálváriát, létrehozni egy erdei ökoturisztikai központot, tanösvényt és túraútvonalakat szeretnénk kialakítani pihenőkkel, parkolókkal. Heteken belül várható ennek a pályázatnak az eredményhirdetése.

– Kerékpárút kialakítására is van benyújtott pályázatunk, ugye?

– Igen, azt Kápolnásnyékkel közösen, konzorciumi formában nyújtottuk be, s ennek már el is kezdődött a közbeszerzési folyamata. A megyei önkormányzat irányítja a fejlesztést, ami a megyei tervek szerint valósul majd meg. Ha ez az út elkészül, abból igazán messzire mutató előnyei származhatnak településünknek. Már az is óriási érték lesz, hogy a velencei vasútállomás kerékpárral nagyjából negyed óra alatt elérhetővé válik, de ez csak egy előny. A kerékpárúthoz kapcsolódóan pihenőket is szeretnénk építeni, egyet a Fehérkereszthez, egyet pedig a sportcsarnokhoz. Ezzel a sportcsarnok a maga kiszolgáló infra­stuktúrájával egyben nemzetközi- és országos kerékpárversenyek központi bázisává is tud válni.

– Ha jól értem, akkor a pályázatok ily módon egymásra épülve, egységet alkotva mind azt a célt szolgálják, hogy Pázmánd egyre vonzóbb ökoturisztikai célponttá váljon.

– Igen, s a turizmus fejlesztése egyben számos gazdasági fejlődési lehetőséget jelent a lakosságunk számára. Minden kis lépés számít, s visszaigazolja, hogy ez a helyes irány. Nézzük például a Szerelem­völgyet a Bálint Boráriummal. Három éve létezik a Szerelemvölgy a mostani formájában, s az a tapasztalat, hogy egyre nő az érdeklődés iránta a házasulandó párok részéről, az ország szinte minden pontjáról. Az idei nyárra már 20 esküvőt regisztráltak az önkormányzatnál, szinte nincs is már szabad hétvége, sőt olyan is van, amikor három esküvő is lesz egy adott napon. A hely varázsa, az egyedi ceremónia, a személyre szabott szertartás, a szeretet nyelv teszt, a személyes beszélgetés a fiatal párral mind-mind olyan plusz szolgáltatás, ami vonzóvá teszi Pázmándot, mert itt nem futószalagon mennek a házasságkötések. Számomra személyesen is fontos, hogy amikor összeadom a fiatalokat, akkor a kapcsolatuk legfontosabb pillanatait idézzem fel az esküvői szertartáson, hozzájuk szóljak, s valóban meghitt pillanatokat szerezzek számukra, életre szóló emlékeket, amihez ez a festői táj felejthetetlen keretet biztosít.

– A falu szimbóluma, sokak szerint a legszebb helye a Három Kereszt, ami most sajnos csonka…

– Már nem sokáig. Sikerült peres úton elérnünk, hogy a biztosító kártérítést fizessen, s már megrendeltük a javítást. Idén nyáron újra állni fog mindhárom kereszt, megoldjuk a villámvédelmet is. Az újraszentelést ökomenikus formában szeretnénk, ha lehet, ismét Böjte atya közreműködésével… Csaba testvér már a korábbi felszentelésen is mondta, hogy ő, mint ferences atya szenteli fel a jezsuiták keresztjét a Zsidókőhegyen – ez az igazi ökonomizmus.

Szabó Hédy

Letették a sportcsarnok alapkövét

Új folyam IV./5. szám

2016. május 5-én megtörtént a Pázmándon – az iskola és az óvoda közötti részen – épülő sportcsarnok alapkőletétele. Az ünnepélyes pillanatnak nem csak tanúi, de tevékeny résztvevői voltak azok, akiknek az épület elsősorban készül: iskolások és óvodások köszönték meg kis műsorukkal a felnőtteknek ezt a nagy ajándékot. A munkálatok, az építkezés előkészületei már áprilisban megkezdődtek, így lehetett, hogy az alapkőletétel, a kapszula elhelyezése már a több emeletes daruval a háttérben, a kiásott alapoknál történt. Az álom megvalósulni látszik, településünkön, ahol eddig még igazi tornaterem sem volt, most egy magas színvonalú, „C” típusú – azaz a legnagyobb méretű – sportlétesítmény épül, 477 millió forintos beruházás keretében. A fejlesztést teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozza a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A tárca kezdeményezésére az önkormányzatnak nem kell önrészt sem fizetnie a program megvalósításához. A tornacsarnok, a 2016/2017-es tanévben várható átadás után, önkor­mányzati tulajdonba kerül.

Letették a sportcsarnok alapkövét

evp

Polgármesteri interjú

Új folyam IV./4. szám

Közösségi összefogással fogjuk megvalósítani terveinket!

Pol­gár­mes­teri interjúAz elmúlt hónapokban szívós előkészítő munka folyt annak érdekében, hogy megvalósulhasson a nagy álom, a pályázati támogatással épülő, minden igényt kielégítő pázmándi sportcsarnok. A tervezési fázis, az engedélyezési eljárás a maga összes buktatójával, a kivitelezők pályáztatási folyamata, a különböző kritériumoknak való megfelelés előkészítése hosszú időt vett igénybe, de jelenthetjük: sikerült.

– Akkor végre indulhat az építkezés?

– Igen, május 5-én eljön a várva-várt nap, az ünnepélyes alapkőletétel, amelyre ezúton is szeretettel várunk mindenkit – mondja boldog mosollyal dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszony. – Nehéz időszakon vagyunk túl, de persze a java még csak ezután jön. Őszintén elmondhatom most már Önöknek, néha volt, hogy én is elbizonytalanodtam, de ezt senki nem láthatta (legfeljebb a férjem:). Ám ezek csak másodpercek voltak. Küzdelmünk a napi feladatok során, az azonos célok érdekében összpontosított energiák, a sok jó szándék, amit a közösségünkben tapasztalhattam, rengeteg erőt adott. Egy alkalommal, amikor a végső döntés előtt meg kellett indokolnom röviden, miért szeretnénk mi egy ekkora sportcsarnokot, azt mondtam: „a pázmándi emberek mernek nagyot álmodni és azt megvalósítani sem restek”. Szívből köszönöm hát mindazoknak, akik hittek, bíztak bennünk! Köszönöm a segítő kezeket, a munkánkat kísérő kitartó támogatásukat, és az erőt adó mosolyukat. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen emberek választott polgármestere lehetek!

– A sportcsarnok építése mellett több olyan projekt is van megvalósítási szakaszban, amelyhez közösségi összefogásra van szükség. Pályázatok, versenyek, programsorozatok…

– Igen, ilyen például a Spórolunk @ kilówattal projekt, ami márciusban indult, s azt ígértük, hogy folyamatos tájékoztatást adunk az éppen aktuális feladatokról. Egy nemzetközi energia megtakarítási versenyről van szó, kilenc európai ország részvételével, amelyben Magyarországot Pázmánd képviseli. A verseny egyik kiemelt célja az energiafogyasztási szokások megváltoztatása, s mi ezt valamennyi lakosunk bevonásával szeretnénk megvalósítani. Így a verseny egyben jó lehetőséget nyújt ahhoz is, hogy Pázmánd belátható időn belül energiatudatos, klímabarát településsé váljon. Ez mindannyiunk érdeke, de elsősorban gyermekeink jövője múlik rajta. Ha ez tudatosodik bennünk, akkor lakosaink biztosan partnerek lesznek abban, hogy minden létező módon takarékoskodjanak az árammal. Hogy ezt miképpen tehetik, ahhoz a projekt keretében számos tippet, útmutatást kapunk. Ezeket megtalálhatják a település honlapján, népszerűsítjük facebook oldalunkon és nyomtatásban is.

– Minden bizonnyal azok a leghasznosabb önkormányzati programok, amelyek gyakorlati tanácsokat, konkrét segítséget nyújtanak az embereknek az őket érintő kérdések, problémák megoldásában…

– Így van, ezért is igyekszünk olyan eseményeket is szervezni, amelyek kézzel fogható segítséget adnak a pázmándi embereknek, mint például a közelmúltban megrendezett állásbörze volt. Ide konkrét munkalehetőségekkel érkezett a településkörnyéki munkaadó, a Velence Spa szálloda, ahová szobalányt, közösségi takarítót, spa takarítót, éjszakai spa takarítót, konyhai kisegítőt, szakácsot, felszolgálót, londinert is keresnek. Ezek olyan állások, amelyekre sokan alkalmasak lehetnek a településről, s a munkába járás is könnyen megoldható.

– Itt a május, a majális, amelynek falunkban sokrétű hagyományai vannak. Az idei május elsején elsősorban az édesanyákat ünnepeljük. A polgármester egyben – mit egyben, inkább mindenek előtt! – három gyermekes édesanya is, és egy anya mindig a gyermekei szemszögéből nézi a világot. Nyilván ezért is célja, hogy Pázmánd a gyermekek királysága legyen…

– Az elmúlt hónapok nagyot szóló, de annál üresebb vitája se tántorítson el senkit, egy nő számára IGENIS a legnagyobb kihívás és a legnagyobb öröm is „a világ legcsodálatosabb anyukájának” lenni, az, ha ezt – mint én – a lányától (vagy fiától) hallhatja! Hosszú út vezetett idáig, de ezért érdemes küzdeni! Tesszük ezt mi édesanyák sokszor szinte egyedül érezve magunkat a mindennapokban. Miért? Mert ma a család terhe a nők vállán nyugszik. Míg csak a tüzet őriztük, és vártuk a vadászatból hazatérő, tesztoszteronnal dúsított vérű ősemberünket, nem kellett napi 8-10 órákat munkahelyeken dolgozni mellette. Ma alkalmazkodnunk kell korunkhoz, őrizve a család, a nemek szerepének modern kori bástyáit, bár lehet, hogy ezeket újra kellene építeni… Sok áldásos és boldogító szerep van egy nő életében, de az anyaság valami egészen más. Az egy életen át tartó kihívás, amely sokszor a legboldogabbá tesz minket, máskor pedig a fáradtság terhe kíséri. Jó édesanyának lenni nem könnyű feladat. Meg kell teremtenünk az összhangot a családban, mint a zenekarokban a karmestereknek. Ismernünk kell minden apró rezdülését valamennyi családtagnak. Az kell legyen a fő cél, hogy mindenki a legjobbat adja magából, hogy vezetésünkkel gyönyörű szimfónia szülessen a családban. Termé­szetesen ez az összhangzat az édesapák nélkül nem valósulhatna meg. Szívből kívánom, hogy Szent Mónika, az anyák védőszentjének közbenjárására áldjon meg az Isten minden Édesanyát és Nagymamát!

Szabó Hédy

PKÖ testületi üléseinek határozataiból

Új folyam IV./4. szám

PKÖ képviselőtestületének 25/2016.(II.23) számú határozata szerint megtárgyalta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, valamint a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás tagi hozzájárulásainak vállalására vonatkozó előterjesztést, s azt a döntést hozta, hogy a 2016. évi költségvetésében vállalja az alábbi működési hozzájárulások (tagdíjak) és intézményi működési hozzájárulás biztosítását: a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás működési hozzájárulásának mértéke 2015. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz 231.000,-Ft. A Képviselőtestület a Társulás keretében fenntartott HUMÁN Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működési költség hozzájárulása: 3.971.000,-Ft. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működési hozzájárulásának mértéke 2015. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 102.336,-Ft.

PKÖ képviselőtestületének 27/2016. (II.23.) számú határozata értelmében egyetért azzal, hogy sportorvosi szakrendelés induljon a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. keretében a dr. Ferenc Péter ügyvezető által leírtak szerint.

PKÖ képviselőtestületének 75/2016. (III.11.) számú határozata értelmében megtárgyalta a Vértes Kerékpárút Pázmándra vonatkozó kül- és belterületi szakaszának terveit, s döntött arról, hogy a három pihenőt a nyomvonalat tervező cég felkérésével terveztesse meg, továbbá az önkormányzat terveztesse meg az alternatív nyomvonalat. A három pihenő a csarnoknál, a templom előtt, és a Fehér Keresztnél lévő.

PKÖ képviselőtestületének 77/2016.(IV.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselőtestület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Anyakönyvi hírek

Új folyam IV./4. szám

Két kisfiú érkezésének örömére lobogott a kék zászló a hivatal homlokzatán áprilisban. 2016. április elsején született Háder Máté, akinek édesanyja: Mikodi Anita, és húsz nappal később, április 21-én jött a világra Besser Balázs Viktor, édesanyja Kratancsik Viktória. Tavasz lévén megkezdődött az esküvői szezon is, április 2-án mondta ki a boldogító igent Gránitz Melinda és Kratancsik Kornél. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a kisgyermekes családoknak és a fiatal párnak is, sok szeretettel!

' .